Use this identifier to quote or link this thesis: http://hdl.handle.net/10803/32141

Estudio cualitativo del perfil del cuidador primario, sus estilos de afrontamiento y el vínculo afectivo con el enfermo oncológico infantil
García Romero, Bernardo Celso
Pérez Testor, Carles
Universitat Ramon Llull. FPCEEB - Psicologia
2011-07-08
B. 28997-2011
Psicologia
Psicoteràpia
Psicooncologia
Qualtiat de vida
Discapacitat
Malaltia crònica
Malaltia degenerativa
Càncer
Afrontament
Vincle
Afecció
Cuidador
Cura
Salut infantil
Estrès
Hospitalització
Dependència
Psicología
Psicoterapia
Psicooncología
Calidad de vida
Discapacidad
Enfermedad crónica
Enfermedad degenerativa
Cáncer
Afrontamiento
Vínculo
Apego afectivo
Cuidado
Salud infantil
Estrés
Hospitalización
Dependencia
Psychology
Psychotherapy
Psycho-oncology
Quality of life
Disability
Chronic degenerative disease
Cancer
Coping resources
Attachment
Caregiver
Care
Health
Children stress
Hospitalization
Dependency
159.9 - Psicologia
Psicologia
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
244 p.
         
DIDL MARC MARC_CCUC METS OAI_DC ORE QDC RDF

Full text files in this thesis

Files Size Format
TESIS DOCTORAL ... OMERO (ABRIL 2011) URL.pdf 1.136 MB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Funded