Estudi del paper de la Isoforma M2 de Piruvat Quinasa (PKM2) en la resposta i resistència a oxaliplatí en línies cel∙lulars i en pacients amb càncer colorectal avançat

 

Files in this item

This item appears in the following Collections