The European Union and Eastern Europe migration policy convergence beyond Europeanisation: the cases of Russia, Ukraine, Moldova and Georgia 

    Hernández i Sagrera, Raül (Date of defense: 2015-11-09)

    La Unió Europea (UE) va presentar la Política Europea de Veïnatge (PEV) el 2004 per tal d'enfortir la cooperació en àrees como ara la immigració. La dimensió exterior de la política d'immigració de la UE a Europa Oriental ...