Browsing Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions by defense date

Browsing Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions by defense date

Sort by: Order: Results:

 • Colobran Huguet, Miquel (Date of defense: 06-11-2015)
  La Informàtica ha sofert grans transformacions al llarg de la seva curta història. Va començar amb grans màquines en entorns especialitzats i molt restringits i s'ha convertit en petits dispositius que formen part de la ...
 • Barrolleta, Roland D. (Date of defense: 28-10-2016)
  El problema més difícil en el procés de transmetre informació és la descodificació. Una de les àrees més importants d'investigació dins de la teoria de la codificació es la recerca d'algoritmes eficients de descodificació. ...
 • Sánchez Carmona, Adrián (Date of defense: 03-02-2017)
  La recerca en Xarxes Oportunistes habitualment està enfocada a escenaris de tipus homogeni. En conseqüència, la majoria de les propostes assumeix que tots els missatges han de ser tractats de la mateixa manera i que tots ...
 • Amrani, Naoufal (Date of defense: 06-02-2017)
  Hoy en día, los datos de teledetección son esenciales para muchas aplicaciones dirigidas a la observación de la tierra. El potencial de los datos de teledetección en ofrecer información valiosa permite entender mejor las ...
 • Castillo-Pérez, Sergio (Date of defense: 07-04-2017)
  Tots els dies la nostra activitat a Internet deixa rastres de nosaltres mateixos i de la nostra forma de vida a través de l’emmagatzemament d’una gran quantitat d’informació personal, esdevenint en el que anomenem la nostra ...
 • Enfedaque Montes, Pablo (Date of defense: 19-05-2017)
  Els sistemes de codificació d'imatges moderns utilitzen tècniques amb alts requirements de comput per tal d'aconseguir comprimir imatges de manera eficient. Les aplicacions que fan us d'aquests codecs sovint tenen necesitats ...
 • Ten Valls, Roger (Date of defense: 19-06-2017)
  Els codis cíclics són una família important en la teoria de la codificació i han estat una àrea principal d'estudi des de la seva aparició. Fins a la dècada dels 90, els alfabets habitualment utilitzats en teoria de codis ...
 • Pahisa Solé, Joan (Date of defense: 11-12-2017)
  En aquesta tesi doctoral, presentem un sistema de compansió que transforma el llenguatge telegràfic (frases formades per paraules de contingut no flexionades), derivat de la comunicació augmentativa i alternativa (CAA) ...
 • Suárez Canedo, Emilio J. (Date of defense: 14-03-2018)
  Los sistemas de comunicación se nutren de técnicas algebraicas y combinat óricas para recuperar la información en presencia de ruído e interferencias. Los códigos Hadamard constituyen una familia relevante en la teoría ...
 • García Sobrino, Francisco Joaquín (Date of defense: 20-07-2018)
  IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) es un espectrómetro basado en la transformada de Fourier diseñado para medir radiación infrarroja emitida por La Tierra. A partir de estas mediciones se generan datos con ...
 • Delgado Segura, Sergi (Date of defense: 01-10-2018)
  Bitcoin ha donat peu a un dels majors canvis de paradigma de l’últim segle respecte a com entenem i utilitzem els diners. El naixement de les criptomonedes ha obert la porta a un sistema econòmic distribuït on la necessitat ...
 • Vela Cabello, Carlos (Date of defense: 26-10-2018)
  Els codis Z₂s-additius són subgrups de l'anell Zn2s i poden considerar-se com una generalització dels codis lineals sobre Z₂ i Z₄. Es diu codi Hadamard Z₂s - lineal a un codi binari Hadamard que és la imatge, via l'aplicació ...
 • Do-Duy, Tan (Date of defense: 14-12-2018)
  La codificación de red (NC) ha surgido recientemente como una nueva solución para mejorar el rendimiento de la red en términos de rendimiento y fiabilidad. Sin embargo, la naturaleza multiusuario de NC y su aplicabilidad ...
 • Álvarez Cortés, Sara (Date of defense: 27-06-2019)
  Los datos hiperespectrales capturados por teledetección cuentan con cientos o miles de componentes espectrales de similares longitudes de onda. Almacenarlos y transmitirlos conlleva una demanda excesiva en ancho de banda ...