Browsing Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions by titles

Browsing Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions by titles

Sort by: Order: Results:

 • Mercadal Melià, Estanislao (Date of defense: 11-10-2013)
  En aquesta tesis, hi ha proposat un sistema automàtic de monitorització de víctimes en grans catàstrofes. Les noves sol·lucions d’interconnexió de dispositius, com les Xarxes Tolerants a Retards (DTNs) i les Xarxes de ...
 • Zeng, Fanxuan (Date of defense: 10-09-2014)
  Resum La teoria de codis estudia el disseny de codis correctors d'errors per a la transmisió fidedigne d'informació per un canal amb soroll. Un codi corrector d'errors (o simplement codi) es un proces que consisteix en ...
 • Ronquillo Moreno, Lorena (Date of defense: 11-05-2012)
  Un codi C rep el nom de Z2Z4-additiu si les seves coordenades es poden dividir en dos subconjunts X i Y , de tal manera que el codi punctured de C, obtingut en eliminar les coordenades que no es troben a X –o, respectivament, ...
 • Pernas Vallès, Jaume (Date of defense: 06-06-2012)
  A la literatura recent hi podem trobar la introducció de noves famílies de codis de Reed- Muller quaternaris lineals RMs. Les imatges d’aquests nous codis a través del mapa de Gray són codis binaris Z4-lineals que ...
 • Ortega-Martorell, Sandra (Date of defense: 22-06-2012)
  El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. Los tumores cerebrales tienen una incidencia relativamente baja en comparación con otras patologías cancerígenas más generalizadas, pero la prognosis de ...
 • Vela Cabello, Carlos (Date of defense: 26-10-2018)
  Els codis Z₂s-additius són subgrups de l'anell Zn2s i poden considerar-se com una generalització dels codis lineals sobre Z₂ i Z₄. Es diu codi Hadamard Z₂s - lineal a un codi binari Hadamard que és la imatge, via l'aplicació ...
 • Barrolleta, Roland D. (Date of defense: 28-10-2016)
  El problema més difícil en el procés de transmetre informació és la descodificació. Una de les àrees més importants d'investigació dins de la teoria de la codificació es la recerca d'algoritmes eficients de descodificació. ...
 • Monteagudo Pereira, José Lino (Date of defense: 30-09-2013)
  Hoy en día, con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las imágenes son ampliamente utilizadas en muchos ámbitos de nuestra vida. Cuando se comparten o transmiten imágenes, el consumo de ...
 • Casas Roma, Jordi (Date of defense: 24-11-2014)
  En los últimos años, ha sido puesto a disposición del público una gran cantidad de los datos con formato de grafo. Incrustado en estos datos hay información privada acerca de los usuarios que aparecen en ella. Por lo tanto, ...
 • Abril Castellano, Daniel (Date of defense: 21-01-2015)
  La capacitat de recollir i emmagatzemar informació per agencies d'estadística, governs o individus ha creat grans oportunitats d'anàlisi de les dades i la creació de models basats en el coneixent. A més, amb el creixement ...
 • Álvarez Cortés, Sara (Date of defense: 27-06-2019)
  Los datos hiperespectrales capturados por teledetección cuentan con cientos o miles de componentes espectrales de similares longitudes de onda. Almacenarlos y transmitirlos conlleva una demanda excesiva en ancho de banda ...
 • García Sobrino, Francisco Joaquín (Date of defense: 20-07-2018)
  IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) es un espectrómetro basado en la transformada de Fourier diseñado para medir radiación infrarroja emitida por La Tierra. A partir de estas mediciones se generan datos con ...
 • Amrani, Naoufal (Date of defense: 06-02-2017)
  Hoy en día, los datos de teledetección son esenciales para muchas aplicaciones dirigidas a la observación de la tierra. El potencial de los datos de teledetección en ofrecer información valiosa permite entender mejor las ...
 • Delgado Segura, Sergi (Date of defense: 01-10-2018)
  Bitcoin ha donat peu a un dels majors canvis de paradigma de l’últim segle respecte a com entenem i utilitzem els diners. El naixement de les criptomonedes ha obert la porta a un sistema econòmic distribuït on la necessitat ...
 • Martín Campillo, Abraham (Date of defense: 21-09-2012)
  El triatge de víctimes és una de les primeres i més importants tasques a realitzar en arribar a un escenari d'emergència. Aquest procés prioritza l'atenció mèdica a les víctima en base al nivell de les seves lesions. Aquest ...