Information sources selection methodology for recommender systems based on intrinsic characteristics and trust measure 

    Aciar, Silvana Vanesa (Date of defense: 2007-06-18)

    El treball desenvolupat en aquesta tesi presenta un profund estudi i proveïx solucions innovadores en el camp dels sistemes recomanadors. Els mètodes que usen aquests sistemes per a realitzar les recomanacions, mètodes com ...