Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte Iberus. 
 
Les tesis doctorals també es troben accessibles a través del Repositori Obert UdL 

If you are a doctor of Universitat de Lleida and you want to publish your thesis at TDX, contact with doctorat@aga.udl.cat. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

View more