Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Novel Strategies to Improve the Efficiency and Stability of Binary-Based Organic Photovoltaic Devices 

Abdelghafar, Enas Moustafa Mohamed (Date of defense: 2023-02-24)

The power conversion efficiency (PCE) of organic solar cells (OPVs) has been promptly improved once emerging the recently developed non-fullerene small-molecules acceptors (NFAs), approaching PCE of 20%. This remarkable ...

Binary to Ternary Blends: Efficient and Stable Organic Solar Cells for Versatile Applications 

Torimtubun, Alfonsina Abat Amelenan (Date of defense: 2022-06-10)

Els dispositius d'alta eficiència i estables juntament amb la producció de baix cost són els requisits previs clau perquè la tecnologia fotovoltaica orgànica entri en el mercat nínxol. L'enfocament ternari i l'enginyeria ...

Computational tools for the annotation of in-source fragments and matrix-related signals in MALDI Mass Spectrometry Imaging 

Baquer Gómez, Gerard (Date of defense: 2023-01-11)

L´espectrometria de masses d´imatge MALDI (MALDI-MSI) és una tècnica analítica utilitzada en estudis bioquímics i clínics per revelar la composició química i la informació espacial de teixits orgànics. Els fragments ...

Peak annotation and data analysis software tools for mass spectrometry imaging 

Sementé Fernández, Lluc (Date of defense: 2022-11-21)

La metabolòmica espacial és la disciplina que estudia les imatges de les distribucions de compostos químics de baix pes (metabòlits) a la superfície dels teixits biològics per revelar interaccions entre molècules. La ...

Diseño e implementación de un conversor analógico digital escalable y parametrizable en una FPGA 

Espitia Castillo, Juan David (Date of defense: 2022-05-31)

La flexibilitat brindada per les FPGAs permet la implementació d'un o més convertidors anàlegs digitals (ADC), cadascun configurat amb una resolució i freqüència de mostreig específics, delimitat per l’aplicació. Aquesta ...

Synthesis and Gas Sensing Properties of Transition Metal Dichalcogenides materials (TMDs) 

Alagh, Aanchal (Date of defense: 2022-09-19)

En el procés de monitorització industrial, el control d'emissions dels cotxes, la seguretat de la qualitat de l'aire interior i exterior i la protecció del medi ambient, la detecció contínua i fiable de diversos gasos és ...

Step up and down converter combined with motor inverter for powertrain applications 

Ruiz Erni, Ivan (Date of defense: 2022-07-15)

In the electric vehicle industry, the inclusion of a DC-DC converter between the battery and the inverter has shown to improve the efficiency of the propulsion system and reduce its size. Typically, a boost converter is ...

Charge-Based Compact Modeling of Capacitances and Low-Frequency Noise in Organic Thin-Film Transistors 

Leise, Jakob Simon (Date of defense: 2022-04-26)

Els transistors orgànics de capa prima són candidats prometedors per a noves aplicacions electròniques a causa de la possibilitat de fabricar dispositius electrònics orgànics a baixes temperatures sobre substrats flexibles ...

Analytical Modeling of Ultrashort-Channel MOS Transistors 

Yilmaz, Kerim (Date of defense: 2022-02-24)

Les geometries de transistors d'avui són al rang de nanòmetres d'un sol dígit. En conseqüència, les funcionalitats dels dispositius es veuen afectades negativament pels efectes de canal curt i de mecànica quàntica (SCE i ...

Compact DC Modelling of Short-Channel Effects in Organic Thin-Film Transistors 

Jakob Markus, Prüfer (Date of defense: 2022-02-28)

Els transistors orgànics de capa fina (TFT) són dispositius prometedors per a les pantalles flexibles de matriu activa i els conjunts de sensors, ja que poden fabricar-se a temperatures de procés relativament baixes i, ...

New insights into the metabolic alterations induced by thirdhand smoke exposure 

Merino Ruiz, Carla (Date of defense: 2021-11-23)

El fum de tabac residual (Thirdhand smoke en anglès, THS) és una forma d'exposició passiva als residus del fum del tabac que es dipositen, envelleixen i romanen en les superfícies molt temps després de fumar. A causa de ...

Engineering of photonic structures based on nanoporous anodic alumina as an optical sensing platform 

Acosta Capilla, Laura Karen (Date of defense: 2021-10-15)

S'ha demostrat que les propietats òptiques de l'alúmina nanoporosa depenen intrínsecament de la seva arquitectura, el que fa possible modular la seva índex de refracció per fabricar materials avançats amb propietats òptiques ...

Development of Methods for Drug Release Evaluation from Advanced Nanoporous Anodic Alumina Structures 

Kapruwan, Pankaj (Date of defense: 2021-11-05)

L'alliberament controlat de fàrmacs en llocs indicats del cos humà ha estat sempre un desafiament en aplicacions d'administració de tractaments. En aquest respecte, diferents materials porosos nanoestructurats com l'òxid ...

Low-power techniques for wireless gas sensing network applications: pulsed light excitation with data extraction strategies 

González Fernández, Ernesto (Date of defense: 2021-09-09)

Aquesta tesi està enfocada en dues línies d'investigació. La primera aborda el desenvolupament d'una metodologia basada en llum polsada per modulació de sensors químic-resistius per a l'extracció d'informació del senyal ...

Synthesis and gas sensing properties of inorganic semiconducting, p-n heterojunction nanomaterials 

Navarrete Gatell, Eric (Date of defense: 2021-09-10)

En aquesta tesis utilitzant principalment Aerosol Assited Chemical Vapor Deposition, AACVD, com a metodologia de síntesis d'òxid de tungstè nanoestructurat s'han fabricat diferents sensors de gasos. Per tal d'estudiar la ...

Advances on thirdhand smoke using targeted and untargeted approaches 

Torres Gené, Sònia (Date of defense: 2021-05-26)

El fum de tabac residual (thirdhand smoke en anglès, THS) és una via d'exposició a compostos tòxics de fum tabac poc estudiada fins ara. El THS es produeix per la deposició de parEcules i gasos en superFcies ...

Gold-Coated Black Silicon Nanostructured Surfaces for SERS and SALDI-MS Multimodal Imaging of Biological Applications 

Iakab, Stefania-Alexandra (Date of defense: 2021-06-09)

La caracterització in situ de la composició molecular dels teixits biològics és indispensable en la investigació clínica, farmacèutica i forense. Les tècniques d’imatge molecular, com l’espectrometria de masses d’imatge i ...

Contributions on DC microgrid supervision and control strategies for efficiency optimization through battery modeling, management, and balancing techniques 

García Elvira, David (Date of defense: 2021-06-08)

Aquesta tesi presenta equips, models i estratègies de control que han estat desenvolupats amb l'objectiu final de millorar el funcionament d'una microxarxa CC. Es proposen dues estratègies de control per a millorar ...

Electrochemically engineered anodic alumina Nanotubes: physico-chemical properties and Applications 

Domagalski, Jakub (Date of defense: 2021-04-13)

Des del seu descobriment, l'alúmina anòdica porosa s’ha utilitzat com a recobriment protector. El descobriment de la seva estructura porosa va animar els investigadors a desenvolupar nous mètodes de fabricació d'alúmina, ...

TOWARD NANOSTRUCTURED PEROVSKITE SOLAR CELLS BASED ON NANOPOROUS ANODIC ALUMINA TECHNOLOGY 

Montero Rama, María Del Pilar (Date of defense: 2020-11-27)

En aquesta tesi es planteja fabricar una cel·la solar nano-estructurada de perovskita utilitzant alúmina nano-porosa anoditzada (NAA en les seves sigles en anglès) com a suport. Es va escollir la perovskita perquè les ...

More