Biorefining of microalgae: from harvesting to biofuel production 

    Haponska, Monika (Date of defense: 2018-07-10)

    Aquesta tesi es centra en la modernització del procés de bio-refinat de microalgues mitjançant tecnologia de membrana. El projecte busca l'optimització de: recol·lecció, ruptura cel·lular, fraccionament de carbohidrats, ...

    Ionic liquids with and without transition metal nanoparticles for advanced heat transfer fluids and catalysis applications. 

    Patil, Virendra Sudam (Date of defense: 2015-07-21)

    Tecnologies de transferència de calor de nova generació, amb menys consum d'energia per al benestar de la societat són necessàries. En aquest sentit, els líquids iònics (ILS) són en l'actualitat els fluids més investigats ...