Biorefining of microalgae: from harvesting to biofuel production 

    Haponska, Monika (Date of defense: 2018-07-10)

    Aquesta tesi es centra en la modernització del procés de bio-refinat de microalgues mitjançant tecnologia de membrana. El projecte busca l'optimització de: recol·lecció, ruptura cel·lular, fraccionament de carbohidrats, ...

    Experimental and theoretical study of solubility of new absorbents in natural refrigerants 

    Mesones Mora, Javier (Date of defense: 2014-07-25)

    En aquesta tesi s'ha realitzat un estudi experimental i teòric de la solubilitat de nous absorbents en refrigerants naturals. El mesurament de la temperatura de solubilitat dels nous fluids de treball NH3/LiNO3, NH3/NaSCN ...