Review of Boundary Conditions and Investigation Towards the Development of a Growth Model: a Lattice Boltzmann Method Approach 

    Puig Arànega, Albert (Date of defense: 2016-09-20)

    El mètode de Lattice Boltzmann (LBM) es una tècnica computacional de simulació dinàmica de fluids que esta guanyant popularitat degut a les seves propietats inherents: pot treballar amb geometries complexes amb relativa ...