Hydrodynamics of flat plates in cross-flow near the free surface 

    Satheesh, Sukruth (Date of defense: 2019-03-19)

    Aquesta tesi presenta els resultats d'un estudi realitzat per comprendre l'efecte de la superfície lliure sobre les forces generades per una placa plana que es mou en un fluid estacionari, de manera que la superfície de ...

    Hydrodynamics of pitching foils: flexibility and ground effects 

    Fernández Prats, Rafael (Date of defense: 2015-05-08)

    En termes de propulsió la rigidesa flexural i l'efecte terra en una placa rectangular en piteig pur han estat investigats. Velocimetria per imatges per partícules, mesures de forces i moments amb una cèl·lula de carga de ...