Effects of architectural design variables on energy and environmental performance of office buildings 

    Ordoñez García, Arturo (Date of defense: 2016-02-09)

    Aquesta tesi aborda la comprensió dels efectes que les principals variables de disseny arquitectònic tenen en les prestacions energètiques, mediambientals i econòmiques dels edificis d'oficines, ...

    Estudio acústico de los monasterios cistercienses masculinos del camp de Tarragona 

    González Baixauli, Genaro (Date of defense: 2014-11-04)

    En aquesta tesi doctoral s'estudia el comportament acústic dels monestirs cistercencs masculins del Camp de Tarragona. Existeixen estudis anteriors sobre l'acústica d'abadies cistercenques, de la Provença francesa i del ...