Les competències bàsiques en l’Educació Primària a Catalunya: Relació entre l’Escola i l’Esplai 

    Del Pozo i Ezpeleta, Carles (Date of defense: 2015-12-03)

    Aquesta tesi doctoral s’emmarca dins l’àrea d’estudi de l’educació, i posa el seu èmfasi en dos contextos determinats: l’educació formal, l’escola, i l’educació no formal, concretament l’educació en el lleure que es ...