La práctica reflexiva en la formación inicial de maestros. Evaluación de un modelo 

    Domingo Roget, Àngels (Date of defense: 2008-12-17)

    1) La tesi doctoral es bàsicament una investigació avaluativa sobre un model de practica reflexiva en la formació inicial de mestres i comprovar la incidència en la seva professionalització docent. Amb aquesta finalitat ...