La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) és una de les tres universitats promogudes per la Fundación San Pablo CEU. Des que es va constituir com universitat privada l’any 2003, la UAO CEU ha apostat per un model acadèmic diferencial basat en la connexió permanent entre professors i alumnes i en la implantació de metodologies docents innovadores.La UAO CEU ha configurat una oferta acadèmica única en que la internacionalització adquireix cada cop una importància més gran. A més de l’àmplia oferta de graus, dobles graus i bilingual degrees, la universitat posa a disposició dels alumnes graduats, dels joves professionals i dels executius amb gran experiència, els seus programes de màsters oficials i propis, postgraus, programes especialitzats i programes de doctorat, que completen una excel·lent proposta acadèmica.La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per proporcionar a l’estudiant una formació integral per poder enfrontar-se amb criteris propis i sòlids als seus reptes professionals i personals.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Abat Oliba CEU i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uao.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Eficacia de la estrategia de comunicación de la marca en Facebook Evaluación de cinco marcas españolas: Cola-Cao, Desigual, Estrella Damm, Tous y TMB 

Sans Serrano, Alexandra (Date of defense: 2022-04-01)

Els resultats derivats de la presència d’una empresa a xarxes socials els estableixen principalment les mètriques de marketing, mètriques que donen uns resultats que poden aparèixer en memòries anuals, però que no poden ...

El asistencialismo religioso femenino de las Hijas de la Caridad y el Hospital Militar de Barcelona 

Villalba y Olivella, María Asunción (Date of defense: 2023-06-12)

Aquesta tesi presenta la Congregació de les Filles de la Caritat, fundada per Vicente de Paúl amb el suport de Lluïsa de Marillac al segle XVII, que va donar lloc, a França a l'assistencialisme femení extramurs de convents. ...

The Heart of Matter: The epistemological and ontological status of our intentional knowledge regarding material bodies. A comparison between Immanuel Kant’s transcendental philosophy and Cornelio Fabro’s principle of emergence in perception and induction 

Mullan, Peter James (Date of defense: 2020-10-22)

Las teorías contemporáneas del conocimiento y la filosofía de la ciencia asumen la filosofía trascendental de Immanuel Kant como una base apropiada y crítica para obtener un conocimiento cierto. Sin embargo, tal teoría ...

La comunicación digital en nutrición creación de un modelo estratégico para la comunicación digital de guías alimentarias 

Gai Costantino, Chiara (Date of defense: 2021-09-23)

Aquest treball investiga l'aplicació de les característiques definitòries de la comunicació digital a la comunicació nutricional, enquadrant aquest procés en el marc teòric interdisciplinari de la comunicació per a la ...

Un análisis del proceso de creación, transformación económica y resultados derivados de la adopción del euro (1995-2017) 

Guivernau Molina, Albert (Date of defense: 2021-10-05)

L'adopció de l'euro per un nodrit grup de països de la UE el 1999 va suposar una fita en el procés d'integració europea. Després de 20 anys des de l’adopció ja es pot disposar d’una mostra significativa per poder ...

Comportamiento del consumidor y compra por Impulso en tiendas físicas de moda rápida en España 

Gawior, Barbara (Date of defense: 2022-09-23)

Numerosos estudios señalan que distintas motivaciones disparan las compras por impulso, especialmente de productos como ropa, calzado, libros, música, alimentación o tecnología. El propósito de esta investigación es ...

La cultura política de los católicos de Arequipa y sus cambios durante los episcopados de Mariano Holguín y Leonardo Rodríguez Ballón, 1906-1980 

Nalvarte Lozada, Juan Carlos (Date of defense: 2022-03-29)

El marc de referències i principis en què s'emmarca l'ensenyament i l'actuació de l'Església peruana a la política cap als anys vuitanta del segle XX contrasta dràsticament amb les referències i principis que guiaven la ...

The first principles of mathematics in the light of St. Thomas Aquinas 

Bernot Andrés, Eduardo (Date of defense: 2020-07-20)

Ja el 1934, Peter Hoenen es queixava que els escolàstics, molt poc fidels a Aristòtil, haguessin descuidat gairebé per complet la filosofia de les matemàtiques, mentre que diverses escoles modernes (el logicisme, ...

La dramatisation de Renoir au regard d’une réception littéraire, esthétique et phénoménologique 

Mitjans Puebla, Marta (Date of defense: 2021-02-05)

Aquest treball pretén estudiar la figura de Renoir com a personatge literari i iconogràfic. No es dediquen punts a la professió de Renoir com a escultor: aquest estudi se centra en la recepció estètica, caràcter literari ...

La recepción de la noción aristotélica de verdad práctica en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino: continuidad y desarrollo 

Miller Silva, Roger Michael (Date of defense: 2021-09-29)

La noció de veritat pràctica (ἀλήθεια πρακτική), una de les més interessants de la ètica aristotèlica, ha estat redescoberta en les darreres dècades, sobretot a partir del moviment de rehabilitació de la filosofia pràctica ...

La negociación individual y separada de las cláusulas de jurisdicción en contratos de transporte en régimen de conocimiento de embarque 

Pérez Suay, Andrea (Date of defense: 2020-07-10)

Entre els propòsits de l'anhelada reforma de la normativa marítima espanyola destaquen la imprescindible coordinació amb el Dret marítim internacional i la seva adequació a la pràctica actual del transport marítim. No ...

La comunicación política en las redes Facebook, Twitter e Instagram en la campaña electoral de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 en España: análisis comparativo de partidos parlamentarios y extraparlamentarios 

Chiva Molina, Ismael (Date of defense: 2022-03-15)

Aquesta tesi doctoral estudia l'ús que els partits polítics parlamentaris i extraparlamentaris fan dels seus perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram durant la campanya electoral dels comicis ...

Las ONGs médicas en el ámbito internacional. Un estudio a la luz de la Fundación Clarós. Experiencia de 25 años de cooperación internacional 

Clarós Blanch, Pedro (Date of defense: 2023-03-27)

Introducció La realització d'una missió humanitària per part de les ONGs mèdiques comporta una activitat en la qual hi ha moltes llacunes jurídiques i, sovint, aquestes, no compleixen els requisits adequats i menys en la ...

La vigencia del modelo Kotter en la gestión del cambio: un análisis empírico 

Manzano García, Ignacio Juan (Date of defense: 2023-03-13)

Aquesta tesi doctoral analitza la vigència del model de gestió del canvi de Kotter (1996 i 2014) per validar la seva vigència partint dels vuit passos per al canvi efectiu, continuant amb la revisió a efectes de comparació ...

Desigualdad socioeconómica, revueltas sociales y cambios en los regímenes económicos vigentes. El caso de Argentina y Brasil 2003-2015 

González Celdrán, Débora (Date of defense: 2022-09-30)

Aquesta tesi doctoral pretén obtenir una visió del conjunt de la situació socioeconòmica argentina i brasilera des de l'any 2003, per comprendre millor quins han estat els factors comuns que han motivat el malestar social ...

El idealismo confesional y el pragmatismo político en el otoño del Imperio (1598 – 1640) 

Rodríguez Rodríguez, Pablo Javier (Date of defense: 2022-02-28)

La investigació que pren el títol de: Idealisme confessional i el pragmatisme polític a la tardor de l'Imperi (1598 – 1640) tracta d'abordar el difícil debat esdevingut a l'ocàs de l'Imperi espanyol– especialment als regnats ...

La vita relazionale come fondamento della costruzione del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia di Antoni Gaudí. Persone ed esperienza secondo i testi del fondo Martí Matlleu e le memorie di Llorenç Matamala 

Curti, Chiara (Date of defense: 2022-11-07)

Aquesta tesi doctoral analitza la vida a les obres del Temple Expiatori de la Sagrada Família entre 1914 i 1926, mitjançant l'estudi comparatiu de dues fonts inèdites: l'arxiu del secretari privat de Gaudí, Joan Martí ...

La metafísica del conocimiento de Karl Rahner. Análisis de "Espíritu en el mundo" 

Mercant Simó, Jaume (Date of defense: 2017-05-15)

El teòleg jesuïta Karl Rahner, després del Concili Vaticà II, es convertí en el paladí de la nouvelle théologie i en el princeps novorum theologorum mitjançant la proclama del seu gir antropològic. Cal analitzar aquest ...

Impacto de autonomía de los centros docentes en la calidad educativa : la evidencia empírica y las políticas educativas 

Soteras Garrell, Eila (Date of defense: 2017-07-26)

Aquest treball s’ha elaborat amb el propòsit d’assolir un doble objectiu. Per una part, per comprendre els efectes de la concessió de majors quotes d’autonomia als centres docents i el seu impacte en la qualitat educativa. ...

Violencia escolar en Chile : una aproximación no criminalizada 

Gatica Chandía, Miguel, (Date of defense: 2017-06-27)

El present estudi, analitza la percepció que experts i professionals que treballen en contextos escolars posseeixen respecte el fenomen de la violència escolar, i els seus sistemes de diagnòstics realitzades per l'Estat ...

More