La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) és una de les tres universitats promogudes per la Fundación San Pablo CEU. Des que es va constituir com universitat privada l’any 2003, la UAO CEU ha apostat per un model acadèmic diferencial basat en la connexió permanent entre professors i alumnes i en la implantació de metodologies docents innovadores.La UAO CEU ha configurat una oferta acadèmica única en que la internacionalització adquireix cada cop una importància més gran. A més de l’àmplia oferta de graus, dobles graus i bilingual degrees, la universitat posa a disposició dels alumnes graduats, dels joves professionals i dels executius amb gran experiència, els seus programes de màsters oficials i propis, postgraus, programes especialitzats i programes de doctorat, que completen una excel·lent proposta acadèmica.La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per proporcionar a l’estudiant una formació integral per poder enfrontar-se amb criteris propis i sòlids als seus reptes professionals i personals.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Abat Oliba CEU i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uao.es. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

The first principles of mathematics in the light of St. Thomas Aquinas 

Bernot Andrés, Eduardo (Date of defense: 2020-07-20)

Ja el 1934, Peter Hoenen es queixava que els escolàstics, molt poc fidels a Aristòtil, haguessin descuidat gairebé per complet la filosofia de les matemàtiques, mentre que diverses escoles modernes (el logicisme, ...

La dramatisation de Renoir au regard d’une réception littéraire, esthétique et phénoménologique 

Mitjans Puebla, Marta (Date of defense: 2021-02-05)

Aquest treball pretén estudiar la figura de Renoir com a personatge literari i iconogràfic. No es dediquen punts a la professió de Renoir com a escultor: aquest estudi se centra en la recepció estètica, caràcter literari ...

La recepción de la noción aristotélica de verdad práctica en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino: continuidad y desarrollo 

Miller Silva, Roger Michael (Date of defense: 2021-09-29)

La noció de veritat pràctica (ἀλήθεια πρακτική), una de les més interessants de la ètica aristotèlica, ha estat redescoberta en les darreres dècades, sobretot a partir del moviment de rehabilitació de la filosofia pràctica ...

La negociación individual y separada de las cláusulas de jurisdicción en contratos de transporte en régimen de conocimiento de embarque 

Pérez Suay, Andrea (Date of defense: 2020-07-10)

Entre els propòsits de l'anhelada reforma de la normativa marítima espanyola destaquen la imprescindible coordinació amb el Dret marítim internacional i la seva adequació a la pràctica actual del transport marítim. No ...

La comunicación política en las redes Facebook, Twitter e Instagram en la campaña electoral de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 en España: análisis comparativo de partidos parlamentarios y extraparlamentarios 

Chiva Molina, Ismael (Date of defense: 2022-03-15)

Aquesta tesi doctoral estudia l'ús que els partits polítics parlamentaris i extraparlamentaris fan dels seus perfils a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram durant la campanya electoral dels comicis ...

Las ONGs médicas en el ámbito internacional. Un estudio a la luz de la Fundación Clarós. Experiencia de 25 años de cooperación internacional 

Clarós Blanch, Pedro (Date of defense: 2023-03-27)

Introducció La realització d'una missió humanitària per part de les ONGs mèdiques comporta una activitat en la qual hi ha moltes llacunes jurídiques i, sovint, aquestes, no compleixen els requisits adequats i menys en la ...

La vigencia del modelo Kotter en la gestión del cambio: un análisis empírico 

Manzano García, Ignacio Juan (Date of defense: 2023-03-13)

Aquesta tesi doctoral analitza la vigència del model de gestió del canvi de Kotter (1996 i 2014) per validar la seva vigència partint dels vuit passos per al canvi efectiu, continuant amb la revisió a efectes de comparació ...

Desigualdad socioeconómica, revueltas sociales y cambios en los regímenes económicos vigentes. El caso de Argentina y Brasil 2003-2015 

González Celdrán, Débora (Date of defense: 2022-09-30)

Aquesta tesi doctoral pretén obtenir una visió del conjunt de la situació socioeconòmica argentina i brasilera des de l'any 2003, per comprendre millor quins han estat els factors comuns que han motivat el malestar social ...

El idealismo confesional y el pragmatismo político en el otoño del Imperio (1598 – 1640) 

Rodríguez Rodríguez, Pablo Javier (Date of defense: 2022-02-28)

La investigació que pren el títol de: Idealisme confessional i el pragmatisme polític a la tardor de l'Imperi (1598 – 1640) tracta d'abordar el difícil debat esdevingut a l'ocàs de l'Imperi espanyol– especialment als regnats ...

La vita relazionale come fondamento della costruzione del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia di Antoni Gaudí. Persone ed esperienza secondo i testi del fondo Martí Matlleu e le memorie di Llorenç Matamala 

Curti, Chiara (Date of defense: 2022-11-07)

Aquesta tesi doctoral analitza la vida a les obres del Temple Expiatori de la Sagrada Família entre 1914 i 1926, mitjançant l'estudi comparatiu de dues fonts inèdites: l'arxiu del secretari privat de Gaudí, Joan Martí ...

La metafísica del conocimiento de Karl Rahner. Análisis de "Espíritu en el mundo" 

Mercant Simó, Jaume (Date of defense: 2017-05-15)

El teòleg jesuïta Karl Rahner, després del Concili Vaticà II, es convertí en el paladí de la nouvelle théologie i en el princeps novorum theologorum mitjançant la proclama del seu gir antropològic. Cal analitzar aquest ...

Impacto de autonomía de los centros docentes en la calidad educativa : la evidencia empírica y las políticas educativas 

Soteras Garrell, Eila (Date of defense: 2017-07-26)

Aquest treball s’ha elaborat amb el propòsit d’assolir un doble objectiu. Per una part, per comprendre els efectes de la concessió de majors quotes d’autonomia als centres docents i el seu impacte en la qualitat educativa. ...

Violencia escolar en Chile : una aproximación no criminalizada 

Gatica Chandía, Miguel, (Date of defense: 2017-06-27)

El present estudi, analitza la percepció que experts i professionals que treballen en contextos escolars posseeixen respecte el fenomen de la violència escolar, i els seus sistemes de diagnòstics realitzades per l'Estat ...

Destino y libertad en los romances de Thomas Hardy 

Forment Costa, José María, (Date of defense: 2017-05-09)

El tres romanços de Thomas Hardy - A Pair of Blue Eyes, The Trumpet–Major y Two on a Tower- han estat inclosos com a exemples d’ obres pessimistes I fatalistes. Aquesta tesi pretén mostrar que aquestes obres no s’ ajusten ...

La legislación europea ante el fenómeno del terrorismo yihadista 

Villacampa Megía, Francisco, (Date of defense: 2017-06-29)

L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és determinar si les polítiques antiterroristes empreses en la Unió Europea han disminuït l'amenaça gihadista. En primer lloc hem abordat la ideologia en què es basa el gihadisme. A ...

La prestación compensatoria 

Berdié Mayayo, Inma (Date of defense: 2017-07-14)

L'objecte de la present tesi és l'estudi de la prestació compensatòria i la seva evolució, des de la seva regulació, fins a l'actualitat. La realitat és més ràpida i canviant que les normes, i en el supòsit que ens ocupa ...

Prácticas de excelencia en formación orientada a resultados : un estudio representativo de empresas del Ibex 35 

Ventosa Franqués, Juan Pablo, (Date of defense: 2017-06-26)

El propòsit de l’estudi consisteix en identificar millors practiques d’aplicació de la Formació com a eina amb impacte en objectius de negoci. Es comença realitzant una definició de formació orientada a resultats i es ...

Fundamentos del derecho sancionador tributario 

Sánchez Gervilla, Antonio, (Date of defense: 2017-07-18)

Es podria afirmar que el Dret sancionador administratiu, i per tant el Dret sancionador tributari, és una de les branques del Dret que més controvèrsia ha generat des de la seva gènesi; bona prova d'això la podem trobar ...

El medio ambiente en relación con los conflictos armados : aproximación a una nueva regulación 

Sánchez Díaz, Ana María, (Date of defense: 2017-07-03)

Resulta intranscendent, des de qualsevol punt de vista, afirmar avui que la guerra és essencialment destructora. La història de la humanitat ens ofereix exemples dels efectes que els conflictes armats tenen sobre l'ésser ...

La privacidad en el entorno del cloud computing 

Villarino Marzo, Jorge, (Date of defense: 2017-06-12)

L’evolució tecnològica ha tingut un enorme impacte en els drets fonamentals, donant lloc al naixement de la quarta generació de drets. Un d’aquests drets ha sigut, sens dubte, el dret a la protecció de dades. La privacitat ...

More