Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació

Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació

La Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona Tech (UPC) és una institució pública de recerca i d'educació superior en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura i les ciències.

L’activitat dels seus campus i centres fan de la UPC un punt de referència i, en complicitat amb el teixit productiu, són agent i motor de canvi econòmic i social, en posar en valor la recerca bàsica i aplicada, i transferir tecnologia i coneixement a la societat.

Els investigadors i investigadores de la UPC treballen des dels laboratoris i centres de recerca per augmentar la producció científica, valoritzar-la socialment a través de la transferència de resultats i continuar liderant projectes internacionals d’excel·lència, ja sigui a partir d’iniciatives pròpies o en col·laboració amb altres centres de recerca i universitats d’arreu del món.

Futur

Portal de la producció científica dels investigadors de la UPC.
UPCommons

Portal d'accés obert al coneixement de la UPC

Si sou doctor/doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@upc.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Enviaments recents

 • Valsomatzis, Emmanouil (Data de defensa: 04-12-2017)
  Over the last few years, the cost of energy from renewable resources, such as sunlight and wind, has declined resulting in an increasing use of Renewable Energy Sources (RES). As a result, the energy produced by RES is fed ...
 • Varga, Jovan (Data de defensa: 24-01-2017)
  On-Line Analytical Processing (OLAP) is an approach widely used for data analysis. OLAP is based on the multidimensional (MD) data model where factual data are related to their analytical perspectives called dimensions and ...
 • Theodorou, Vasileios (Data de defensa: 27-01-2017)
  Business Intelligence (BI) enables organizations to collect and analyze internal and external business data to generate knowledge and business value, and provide decision support at the strategic, tactical, and operational ...
 • Magrans Nicieza, Rudys (Data de defensa: 29-11-2016)
  Myocardial ischemia, consequence of coronary artery disease, is the major health problem leading to myocardial infarction (MI), arrhythmias and death. Autonomic nervous system (ANS) regulates several physiological functions ...
 • Jovanovic, Petar (Data de defensa: 26-09-2016)
  Data have become number one assets of today's business world. Thus, its exploitation and analysis attracted the attention of people from different fields and having different technical backgrounds. Data-intensive flows are ...