Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Constituïm, avui, una Universitat que des de la seva antiga saviesa i des de la seva actual joventut, compromesa amb la seva realitat històrica, cultural i lingüística, vol bastir, dia rere dia, una institució dedicada a la creació i a la transmissió de coneixements, a la investigació i a la cultura, activitats totes que volem que siguin de la major qualitat i competència acadèmica al servei del nostre país; però també una Universitat amb voluntat de fer seu l'esperit universalista, que es projecta a un món cada vegada més obert i intercomunicat, però sempre en un clima de tolerància que permeti la defensa i difusió dels nostres valors culturals i lingüístics, els de la solidaritat, el respecte a la diversitat i la protecció del medi.

If you are a doctor of Universitat de les Illes Balears and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@uib.es. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

View more