Programa de Doctorat en Educació

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional . Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Autònoma de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uab.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

Educación para la paz en el contexto del conflicto armado colombiano. Concepción de los docentes en la ciudad de Bogotá. 

Aponte Grisales, Claudia Yaneth (Date of defense: 2022-05-19)

El conflicte armat comprèn una sèrie de fets que han marcat la història colombiana. Durant diverses dècades, el país ha experimentat un context social caracteritzat per la violència dels diferents grups armats i el govern, ...

Álbumes que descubren la literatura como diálogo entre textos. La intertextualidad en la formación del lector 

Vouillamoz Pajaro, Núria (Date of defense: 2022-09-16)

Aquest estudi doctoral se situa en l’àmbit de recerca de la Didàctica de la Literatura, focalitzant-se especialment en el gènere de l’àlbum il·lustrat i la seva anàlisi des d’una línia teòrica marcada pel concepte ...

Las estrategias colaborativas en el aula y entre docentes: Estudio de Caso de una Universidad Pública Chilena en contexto de frontera 

Velásquez Parraguez, Eduardo Alejandro (Date of defense: 2022-07-14)

Aquest treball investigatiu va tenir com a objectiu analitzar les estratègies per al treball col·laboratiu a l’assignatura de pràctica pedagògica en una Universitat pública de context de frontera. Es tracta d’un estudi amb ...

Identitats mòbils: Una recerca etnogràfica sobre joventut, agències i cultura visual en contextos de vulnerabilitat 

López Ruiz, Sara (Date of defense: 2022-03-18)

Aquesta recerca està vinculada a l’experiència d’una etnografia visual i digital a l’Institut Escola la Mina, situat a la perifèria de la ciutat de Barcelona. L’etnografia es basa, inicialment, en un període d’observació ...

Les Arts Escèniques com a potenciadores de canvi en la dimensió socioemocional, artística i sociocultural a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria 

Vela Carmona, Francesca (Date of defense: 2022-07-15)

Al llarg de la història de la humanitat les Arts han estat presents com a transmissores d’emocions, accions i provocacions, la qual cosa genera a la persona un despertar artístic en comunitat i en soledat, potenciant la ...

El Pensamiento Crítico y Creativo en la formación de profesorado de ciencias de educación secundaria 

Prado Arenas, Diana Lizeth (Date of defense: 2022-04-01)

La tesi El pensament crític i Creatiu en la formació inicial de professorat de ciències de educació secundària planteja una aportació en el camp de la didàctica de les ciències experimentals per a l’alfabetització científica. ...

Learning and Assessment of Content and Language in EMI in Higher Education: Is Integration Possible? Multiple Case Study 

Andjelkov, Sonja (Date of defense: 2022-09-09)

La DUA (Docència Universitària en Anglès) fa referència a l’anglès com a llengua vehicular en assignatures acadèmiques als països on l’anglès no es parla com a idioma principal. En el cas d’Espanya, i d’altres països de ...

La creación de capital social desde los planes de desarrollo comunitario en Cataluña 

Martínez Chito, Lucas Manuel (Date of defense: 2022-06-15)

La perspectiva del capital social ha guanyat protagonisme en els últims 25 anys en la recerca i intervenció en els camps social i educatiu. Existeix un debat obert sobre l’aplicació d’aquest concepte en els processos d’acció ...

Detección de necesidades de formación pedagógica del profesorado universitario en el marco del enfoque de formación profesional basado en competencias: el caso de la Universidad Católica Boliviana San Pablo 

Ferreira Arza, Yolanda Susana (Date of defense: 2022-05-18)

Quan els organismes internacionals van analitzar l’educació superior, van establir els objectius de la mateixa en paral·lel al impacte dels canvis en els entorns socials, polítics, econòmics, tecnològics i culturals que ...

Percepciones del impacto y la eficacia de la acción tutorial en cuatro universidades públicas chilenas 

Huircalaf Díez, Juan Carlos (Date of defense: 2022-07-12)

Aquesta investigació té la seva gènesi en l’observació i la participació de l’investigador en els àmbits personals, acadèmics i professionals dels estudiants a la seva universitat d’origen, la Universitat de Tarapacá, així ...

La Humanització de la Història Escolar. Conceptualització, limitacions i possibilitats per al professorat 

Massip i Sabater, Mariona (Date of defense: 2022-04-01)

Aquesta tesi és una recerca en l’àmbit de la didàctica de les ciències socials. Ubicada en la pedagogia crítica i en els plantejaments decolonials, desenvolupa el concepte i les implicacions de la humanització del coneixement ...

Investigating beliefs and perceptions of autonomous learning during transition from pre-service to novice teachers: A longitudinal case study 

Marjanovic, Jelena (Date of defense: 2022-01-26)

En el segle XXI, la capacitat d'aprenentatge autònom -entesa sovint com la capacitat de prendre el control sobre el propi aprenentatge- és crucial per a la satisfacció i l'autorealització de la persona al llarg de la seva ...

La lupa de género: Un diagnóstico de la representación de género en libros de narrativa infantil de planes lectores de primaria en Perú 

León Ciliotta, Rosalí (Date of defense: 2022-01-25)

La narrativa infantil cuenta historias y propone modelos a escala de una sociedad y cultura en particular, incluyendo modelos de género, los cuales pueden afectar la formación de la identidad de los estudiantes, así como ...

Los factores que inciden en la deserción de la practica profesional en los estudiantes de liceos técnicos profesionales en Chile 

Latorre Osses, Carolina Isabel de Lourdes (Date of defense: 2022-02-22)

La tesis doctoral tuvo como objetivo central conocer los factores de deserción de la práctica profesional en los estudiantes que cursan la Enseñanza Media Técnico Profesional (EMTP), específicamente en dos establecimientos ...

Orelles en parelles. La tutoría entre iguales como herramienta para el desarrollo de la educación auditiva y afinación en alumnado de violín y viola de Enseñanzas Elementales 

Fernández Barros, Andrea (Date of defense: 2021-12-21)

L'objectiu del present estudi és investigar el potencial i les limitacions de la tutoria entre iguals en el desenvolupament de l'educació auditiva i l'afinació en alumnat de violí i viola d'Ensenyaments Elementals. Així, ...

Evaluación de la pertinencia de la formación de profesores de música de Educación Media de la provincia de Valparaíso 

Aranda Riveros, Raúl (Date of defense: 2022-02-25)

El mejoramiento de la formación de profesores en Chile se ha instalado como un tema central en la política pública desde hace dos décadas. Aunque existe investigación sobre los resultados de esta formación, en educación ...

Desenvolupament de les competències socials en l’alumnat amb TEA dins l’escola inclusiva 

Fortuny Guasch, Rosa (Date of defense: 2022-03-28)

Actualment, l’educació inclusiva segueix sent una prioritat tant a nivell internacional com nacional, doncs malgrat que les directrius polítiques aposten per les bones pràctiques educatives inclusives, encara existeixen ...

¿Contribuye la comunicación entre familia y escuela al éxito educativo? Una propuesta de triangulación 

Burriel Manzanares, Francesca (Date of defense: 2022-03-28)

Aquesta tesi doctoral explora els processos comunicatius entre les famílies i lescola des duna proposta empírica, sistemàtica i multimodal, pròpia dels estudis dopinió i actitud (Malinverni et al., 2016; Macià, 2019; ...

Análisis del aprendizaje de conceptos de Electrostática en la formación del profesorado de Física Doctorat en Educació: Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències (Àmbit I) 

Garrido Sánchez, Nicolás (Date of defense: 2022-03-24)

L’objectiu d’aquest treball és analitzar les explicacions de professors de física en formació quan experimenten amb diferents fenòmens electrostàtics inclosos en una seqüència d’ensenyament i aprenentatge (SEA). Els ...

La música en l’entorn quotidià. Estudi exploratori sobre les interaccions musicals entre germans 

Dosaiguas Canal, Marta (Date of defense: 2022-03-21)

En aquesta tesi s’identifiquen i descriuen les característiques principals de les interaccions musicals entre germans menors de 6 anys situades en un context de quotidianitat. Conèixer les relacions musicals produïdes pels ...

More