L’àcid úric, el greix perirenal i la mida renal com a nous marcadors de risc cardiovascular en població pediàtrica sana

Autor/a

Martínez-Calcerrada, José María

Director/a

Bassols Casadevall, Judit

López-Bermejo, Abel

Fecha de defensa

2022-06-16

Páginas

95 p.Departamento/Instituto

Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques

Programa de doctorado

Programa de Doctorat en Biologia Molecular, Biomedicina i Salut

Resumen

Despite notable advances in health promotion over the past decades, cardiovascular disease remains the leading cause of death worldwide, with obesity being a rising contributor of it. Cardiovascular risk factors appear in early life, and their detection in the pediatric age is really important to identify the risk population and to develop new primary prevention strategies. We aimed to identify novel markers than can be easily assessed and used in the clinical evaluation and early prevention of cardiovascular disease in the pediatric population. Specifically, we have studied the relationship of uric acid, perirenal fat and kidney size with carotid intima-media thickness (cIMT; a marker of subclinical atherosclerosis) and classical cardiovascular risk factors in a cohort of 702 healthy prepubertal children with and without overweight and obesity. Our results show that 1) uric acid levels are associated with several cardiovascular risk factors and are independent predictors of cIMT, especially in children with higher body mass index (BMI) and higher preperitoneal fat; 2) perirenal fat is the main abdominal fat depot associated with cIMT, especially in overweight and obese children; 3) renal size (length and volume) also are associated with several cardiovascular risk factors and showed independent associations with cIMT and systolic blood pressure (SBP) in obese children. In conclusion, serum uric acid levels, perirenal fat, and kidney size are associated with various cardiovascular risk factors, especially in children with overweight and obesity, and may thus represent useful parameters for assessing cardiovascular risk and the onset of atherosclerotic disease in healthy children


Malgrat els notables avenços de les últimes dècades en la promoció de la salut, la malaltia cardiovascular segueix essent la principal causa de mort a tot el món, i l’obesitat hi contribueix de manera creixent. Els factors de risc cardiovascular (RCV) apareixen en etapes primerenques de la vida i la seva detecció en l’edat pediàtrica és important per tal d’identificar la població de risc i poder desenvolupar estratègies de prevenció. L’objectiu principal d’aquest treball és identificar nous marcadors de fàcil determinació i aplicació que puguin ajudar a l’avaluació clínica i a la prevenció de malalties cardiovasculars en la població pediàtrica. Concretament s’estudia la relació de l’àcid úric, el greix perirenal i la mida renal amb el gruix íntima-mitjana carotídia (GIMc; marcador d’aterosclerosis subclínica) i amb factors de risc cardiovascular clàssics en una cohort de 702 nens prepuberals sans amb diversos graus d’obesitat. Els resultats mostren que 1) els nivells d’àcid úric s’associen amb diversos factors de risc cardiovasculars clàssics i son predictors independents del GIMc, especialment en nens amb major índex de massa corporal (IMC) i major greix preperitoneal; 2) el greix perirenal és el dipòsit de greix abdominal que més s’associa amb el GIMc, especialment en nens amb sobrepès i obesitat; 3) la mida renal (longitud i volum) també s’associa positivament amb diversos factors de risc cardiovascular i mostra associacions independents amb el GIMc i la TAS en nens amb obesitat. Podem concloure que els nivells d’àcid úric, el greix perirenal i la mida renal s’associen amb diversos factors de risc cardiovascular, especialment en nens amb sobrepès i obesitat, i per tant, poden representar un paràmetre útil per avaluar el risc cardiovascular i l’aparició de malaltia arterioscleròtica en la població pediàtrica sana

Palabras clave

Àcid úric; Ácido úrico; Uric acid; Greix perirenal; Grasa perirrenal; Perirenal fat; Mida renal; Tamaño renal; Renal size; Gruix íntima-mitjana carotídia; Grosor íntima-mediana carotídea; Carotid intima-media thickness; Risc cardiovascular; Riesgo cardiovascular; Cardiovascular risk; Pediatria; Pediatría; Pediatrics; Obesitat; Obesidad; Obesity

Materias

616.1 - Patología del sistema circulatorio, de los vasos sanguíneos. Transtornos cardiovasculares; 616.4 - Patología del sistema linfático, órganos hematopoyéticos, endocrinos; 616.6 - Patología del sistema genitourinario

Documentos

tjmmc_20220616.pdf

4.094Mb

 

Derechos

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)