Electrical conductivity of hepatic tissue and its manipulation by intraarterial infusion of glucose: preliminary in vivo experiences in rats and patients

Author

Sarreshtehdari, Amirhossein ORCID

Director

Burdío Pinilla, Fernando ORCID

Moll Sánchez, Xavier ORCID

García Sánchez, Tomás ORCID

Date of defense

2024-07-05

Pages

115 p.Department/Institute

Universitat Pompeu Fabra. Departament de Medicina i Ciències de la Vida

Doctorate programs

Programa de Doctorat en Biomedicina

Abstract

This study explores the potential of irreversible electroporation (IRE) in the treatment of scattered liver tumors, focusing on the electrical properties of the tissue. The administration of a 5% glucose solution (GS5%) was investigated to create a differential impedance between healthy and tumor tissue, which would allow the IRE to focus on the tumor. The results showed a significant increase in tissue impedance and no observed side effects. In addition, the electrical conductivity of human liver tissue was evaluated, indicating higher conductivity values for tumor tissues. The electrical properties showed potential to distinguish between different types of tissues. These findings underscore the potential for greater precision in IRE treatments through impedance modification by GS5% infusion and offer promising avenues for improving diagnostic and treatment techniques involving electric fields.


Este estudio explora el potencial de la electroporación irreversible (IRE) en el tratamiento de tumores hepáticos dispersos, centrándose en las propiedades eléctricas del tejido. Se investigó la administración de una solución de glucosa al 5% (GS5%) para crear una impedancia diferencial entre el tejido sano y el tumoral, lo que permitiría centrar la IRE en el tumor. Los resultados mostraron un aumento significativo en la impedancia del tejido y ningún efecto secundario observado. Además, se evaluó la conductividad eléctrica del tejido hepático humano, indicando valores de conductividad más altos para los tejidos tumorales. Las propiedades eléctricas mostraron potencial para distinguir entre diferentes tipos de tejidos. Estos hallazgos subrayan el potencial para una mayor precisión en los tratamientos de IRE a través de la modificación de la impedancia por infusión de GS5% y ofrecen vías prometedoras para mejorar las técnicas de diagnóstico y tratamiento que involucran campos eléctricos.

Keywords

Glucose solution 5% infusion; Irreversible electroporation; Tumor tissue; In vivo; Ex vivo; Infusión de solución de glucosa 5%; La electroporación irreversible; Tejido tumoral; En vivo

Subjects

616 - Pathology. Clinical medicine

Documents

This document contains embargoed files until 2025-07-05

Rights

ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)