Disseny, implementació i avaluació del pla d'explotació dels recursos TIC als centres de primària del Baix Ebre

Author

Espuny Vidal, Cinta

Director

Gisbert Cervera, Mercè

Codirector

Coiduras Rodríguez, Jordi L.

Date of defense

2008-12-19

ISBN

9788469221532

Legal Deposit

T-479-2009Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Pedagogia

Abstract

De sempre s'han analitzat els àmbits educatius i socials com a sotmesos a diversos canvis i des d'una perspectiva de constant evolució, a més de la consideració que se'n pot arribar a fer respecte a la seva mútua dependència.<br/>Aquests canvis, en general, plantegen nous reptes a les autoritats educatives, a tots/es aquells/es professionals relacionats/des amb el món de l'ensenyament i l'educació, i, sobretot, al professorat. Les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) no són alienes al procés d'adaptació; no només pel seu significat intrínsec que per si sol ha comportat una revolució social, cultural i fins i tot econòmica, i un camí on s'entreveu el final, sinó també perquè han esdevingut un contingut amb pes específic propi del disseny curricular, un recurs i una eina pedagògica que, sens dubte, ha de facilitar la tasca als docents i l'aprenentatge a l'alumnat i, finalment, un agent fonamental que de manera transversal intervé en el fet educatiu.<br/>Últimament, una nova dimensió de les noves tecnologies ha fet la seva irrupció, la qual, com és obvi, ha transformat les estructures, les dinàmiques i els fonaments del teixit social i del plantejament educatiu. Estem parlant de les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC), que han de facilitar dins del món educatiu un salt qualitatiu i quantitatiu en l'ús de les TIC fins ara considerat exclusivament com una eina, cap a la seva utilització com un instrument que contribueixi de manera efectiva a la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge.<br/>Precisament perquè tot aquest plantejament respecte a les TIC s'acompleixi sense distorsions ni interferències, aconseguint primerament un pas cap a la seva incorporació i, a la fi, la seva integració, a més de la seva definició des de la pràctica i l'operativitat, sorgeix la motivació i l'interès per portar a terme aquesta tesi.A nivell institucional, el Departament d'Educació, tot manifestant una aposta decidida i ferma per les TAC, atorga la responsabilitat de la seva implantació i dinamització als centres educatius i als centres de recursos pedagògics (CRP), els quals creen nous perfils professionals especialitzats amb aquesta àrea que hauran de donar resposta immediata i eficaç a les demandes, necessitats i plantejaments dels diversos centres.Personalment, la nova tasca al CRP em permet investigar el context educatiu, i, a la vegada, millorar l'acció directa i les intervencions als centres, a més d'oferir als professionals de l'ensenyament la possibilitat d'una innovació continuada, tot establint un nexe d'unió entre el CRP del Baix Ebre i les escoles.<br/>Col·lectivament, es dissenya una planificació conjunta de les accions i la seva posterior aplicació, basant-nos en la investigació-acció, en l'observació, l'anàlisi i la reflexió del treball diari, introduint canvis substancials pel que fa a la funció com a equip.<br/>La tesi que presentem porta per títol: «Disseny, implementació i avaluació del Pla d'explotació dels recursos TIC als centres de primària del Baix Ebre».


Even though the Department of Education firmly encourages LKT, they give full responsibility for its implantation and dynamics to the Teaching Resources Centres (TRC), which create new professional profiles specialised in this subject. Such professional profiles will have to give immediate and efficient response to the demands, needs and approaches of the different schools.<br/><br/>This new task for the TRC personally allows me to investigate the educational context and so improve the direct actions and participation with the schools. It also allows me to offer teachers the possibility of a continued innovation by establishing a link between the TRC in Baix Ebre and the schools.<br/><br/>A joint planning of the actions and their later application is designed collectively. This is based on the research-action, in the observation, the analysis and the reflection on the daily work, introducing substantial changes regarding the function as a team.

Keywords

Tecnologia; Educació; Centre de Recursos Pedagògics

Subjects

37 - Education; 373 - Kinds of school providing general education; 378 - Higher education. Universities. Academic study

Documents

cespuny.pdf

12.23Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)