Caracterització de determinants estructurals de propietats especials de la ribonucleasa pancreàtica humana

Author

Tubert Juhé, Pere

Director

Vilanova i Brugués, Maria

Benito i Mundet, Antoni

Date of defense

2012-07-24

Legal Deposit

Gi. 1625-2013

Pages

123 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Biologia

Abstract

Ribonucleases are promising candidates for use in anticancer therapy. There are different ways to endow an RNase with antitumor properties. Targeting the enzyme to the cell nucleus is a potential approach. PE5 is a variant of HP-RNase that it’s cytotoxic because it contains a nuclear localization signal. It has been shown that this sequence allows its interaction with α-importin. An alternative strategy to endow an RNase with cytotoxic activity is its dimerization. An HP-RNase variant, PM8, which forms a dimer through domain swapping, was produced in solution. This variant dimerized through a two-steps mechanism of domain swapping. To prove his model several variants of PM8 were produced in which the side chains of residues involved were removed. The variation of flexibility of the resulting hinge peptides and the effect of these changes on the ability of the variants to swap domains and to dimerize was determined


Les ribonucleases són potencials agents anticancerosos. Hi ha diferents camins per aconseguir que una RNasa adquireixi propietats antitumorals. La direccionalització al nucli de la cèl•lula és una opció potencial. PE5 és una variant de l’HP-RNasa que és citotòxica perquè conté una seqüència de localització nuclear. Es demostra que aquesta seqüència permet la interacció de PE5 amb la importina-α. Una estratègia alternativa per dotar una RNasa d’activitat citotòxica és l’adquisició d’estructura quaternària. Es va obtenir en solució una variant de l’HP-RNasa, PM8, la qual forma un dímer per intercanvi de dominis. Aquesta variant dimeritza a través d’un mecanisme en dues etapes. Per comprovar aquest model se’n van obtenir variants en les quals es van eliminar cadenes laterals de residus implicats. Es va determinar el canvi de flexibilitat dels pèptids xarnera resultants, així com l’efecte dels canvis en la capacitat de les variants per dimeritzar i intercanviar els dominis

Keywords

Ribonucleasa; Enginyeria de proteïnes; Protein engineering; Ingeniería de proteínas; Citotoxicitat; Cytotoxicity; Citotoxicidad; Dimerització; Dimerization; Dimerización

Subjects

577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics

Documents

tptj.pdf

5.039Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)