La diplomatura universitària de Turisme. La implantació a les universitats catalanes: 1997-2008

Author

Abellanet Meya, Maria

Director

Prujà i Noè, Jesús M.

Date of defense

2014-04-10

Pages

625 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba. Departament de Ciències Econòmiques i Socials

Abstract

Aquest treball analitza la incorpor ació dels estudis superiors de Turisme a la universitat, a Catalunya, a partir de la implantació de la diplomatura de Turisme (DT), l'any 1997, fins l'any 2008, previ a la implantació dels graus de Turisme (GT). La investigació s'ha plantejat des d'una perspectiva acadèmica (l'anàlisi dels plans d'estudis dels diferents centres) i de mercat (l'anàlisisobre l'evolució de l'oferta de places de nou accés a la DT, i sobre l'evolució de la demanda ─ les sol·licituds, les assignacions i les matrícules ─ ) . Les dades resultants permeten afirma r que la DT no va ser una carrera homogènia en e ls diferents centres d'estudis, adscrits o integrat s, que van aprofitar els criteris de flexibilitat establerts per la legislació vigent a fi de configurar els respectius plans d'estudis. També s'ha constatat que el mercat de la DT va ser un mercat d'oferta (amb excedent de places) , atomitzat , poc planificat i majoritàriament privat. La incorporació dels estudis de Turisme a la universitat no va estimular - ne la demanda, malgrat l'aparició de l'oferta de places a preu públic.

Keywords

Turisme; Diplomatura universitària; Espai Europeu d'Educació Superior; Turismo; Diplomatura universitaria; Espacio Europeo de Educación Superior; Tourism; University degree; European Higher Education Area

Subjects

338 - Economic situation. Economic policy. Management of the economy. Economic planning. Production. Services. Prices

Documents

Tmam.pdf

5.861Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)