Institut Universitari d'Estudis Europeus

La Universitat Autònoma de Barcelona és un referent a Europa, tant per la qualitat de la docència com per la innovació en la recerca. Fundada l’any 1968, la UAB s’ha convertit en un model a seguir per la seva voluntat de contribuir al progrés social mitjançant la formació dels professionals que requereixen els sectors econòmics i socials més dinàmics del país.

La UAB va ser una de les primeres universitats de l’Estat en rebre el reconeixement de Campus d’Excel·lència Internacional . Aquest Programa promou l’agregació d’institucions que tenen un projecte estratègic comú amb la finalitat de crear un entorn acadèmic, científic, emprenedor i innovador per obtenir una alta visibilitat internacional. La proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona és el projecte “UABCEI: Aposta pel coneixement i la innovació”. Es tracta d’un pla estratègic que pretén dinamitzar l’entorn d’R+D+i amb la finalitat de situar la UAB entre les millors universitats europees.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Autònoma de Barcelona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@uab.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents

Recent Submissions

The political ecology of state-led climate change adaptation: A study of labour-intensive agriculture from Turkey 

Turhan, Ethemcan (Date of defense: 2014-11-26)

Hay un amplio reconocimiento sobre el hecho de que los cambios ambientales globales actuales no pueden ser entendidos, analizados y respondidos sin reconocer el rol de la globalización neoliberal en su misma perpetuación ...

Aid Valuenomics: The Institutionalization of the Linkages among Culture, Entrepreneurship and Endogenous Development. A New Governance of an Innovative International Aid System 

Coll Morell, Josep Maria (Date of defense: 2012-03-26)

Sesenta años de ayuda al desarrollo no han funcionado para aliviar la pobreza en los países menos desarrollados. La ambiciosa retórica oficial de los donantes sí que ha sido eficaz en la c ...

Migración y emprendizaje: el caso de los emigrantes españoles emprendedores en México 

Arroyo Martínez Sotomayor, Alejandra (Date of defense: 2012-09-06)

Durante más de 120 años el flujo de migrantes de España a México ha sido continuo, lo cual ha representado una estrecha vinculación entre las dos naciones que ha conformado círculos virtuosos de intercambio de saberes y ...

El euro en las relaciones internacionales: implicaciones para América Latina y el Caribe 

Laborda Sánchez, Mónica (Date of defense: 2009-12-15)

El surgimiento y puesta en circulación del euro es uno de los acontecimientos más importantes de las relaciones internacionales del nuevo milenio. Dada la importancia que ocupa el bloque europeo en el ámbito internacional, ...

La competitivitat de les manufactures catalanes a la Unió Europea des de la perspectiva del quality gap 

Fernández Sirera, Tatiana (Date of defense: 2006-12-19)

La present tesi doctoral analitza l'evolució i els factors determinants de la competitivitat de les manufactures catalanes a la UE-25 en el període 1999-2004. La contribució principal del treball és l'aplicació de l'indicador ...