Variación terminológica y cognición: factores cognitivos en la denominación del concepto especializado

Author

Fernández Silva, Sabela

Director

Cabré, M. Teresa (Maria Teresa), 1947-

Freixa, Judit

Date of defense

2011-02-14

ISBN

978-84-694-4298-2

Legal Deposit

B.19663-2011

Pages

370 p.Department/Institute

Universitat Pompeu Fabra. Departament de Traducció i Ciències del llenguatge

Doctorate programs

Programa de doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge

Abstract

En esta tesis se lleva a cabo un estudio cognitivo de la variación denominativa. El estudio parte de la hipótesis de que la proyección de un concepto especializado en varios sentidos en los textos no es aleatoria, sino que está motivada por distintos factores ubicados en el plano cognitivo. Para ello, analizamos el comportamiento denominativo de los conceptos en un corpus de textos especializados en gallego y francés del ámbito de la pesca, a través de la descripción de la información conceptual expresada en las variantes denominativas. En primer lugar, examinamos el papel que ejerce la clase conceptual en la prominencia de determinadas características conceptuales; a continuación observamos las diferencias conceptuales y denominativas existentes entre el gallego y el francés, y el modo en que reflejan visiones propias de carácter cultural. Por último, examinamos la influencia del contexto cognitivo en el que se verbaliza el conocimiento especializado, a través del análisis de la variación denominativa en relación con el área temática del emisor del texto y el punto de vista reflejado en la secuencia textual.


This cognitive study of term variation (synonymy) is based on the initial hypothesis that the projection of a concept through different meanings in a text is not random, but rather motivated by various factors belonging to the cognitive realm. This hypothesis is examined by observing the lexicalisation of concepts in a bilingual French and Galician corpus of texts belonging to the domain of fishing, focusing on the conceptual information displayed by term variants. This thesis begins by exploring the role concept classes play in the salience of some conceptual facets, and continues by observing the conceptual and naming differences between French and Galician and considering the extent to which they reflect different culturally-bound perspectives. Finally, the study examines the influence of the cognitive context in which naming takes place, exploring term variation in relation to the text sender’s subject field and the point of view reflected on the textual sequence.

Keywords

terminologia

Subjects

81 - Linguistics and languages

Documents

tsf.pdf

2.993Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)