Creació i validació d'un model de predicció per al càlcul del temps d'angioplàstia primària en pacients amb infart agut de miocardi que són traslladats a un hospital amb disponibilitat d'hemodinàmica 

    Aboal Viñas, Jaime (Date of defense: 2020-06-26)

    Introduction: Achieving optimal times of reperfusion in STEMI patients transferred for primary percutaneos coronary intervention (PCI) remains a challenge, particularly in geographically disperse regions. Our goal was to ...