Departament d'Electrònica, Informàtica i Automàtica (fins al 2007)

La Universitat de Girona té més de 15.000 estudiants i 1.400 professors. Ofereix uns 50 estudis de grau i més de 20 màsters. S’organitza en 9 centres docents, 1 Escola de Doctorat, 6 centres adscrits. L’activitat de recerca es du a terme en 24 departaments, 12 instituts de recerca i més de 40 càtedres, a més d’un centenar de grups de recerca especialitzat. Té la seu a la ciutat de Girona i s’integra en el sistema d’universitats públiques catalanes.

També trobareu les tesis recol·lectades al repositori DUGi .


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Girona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@udg.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Congestion probability routing in virtual path ATM network 

Fabregat Gesa, Ramon (Date of defense: 1998-09-03)

This dissertation focuses on the problem of providing mechanisms for routing point to point and multipoint connections in ATM networks. In general the notion of multipoint connection refers to connections that involve a ...

On intentional and social agents with graded attitudes 

Casali, Ana (Date of defense: 2008-12-16)

La principal contribución de esta Tesis es la propuesta de un modelo de agente BDI graduado (g-BDI) que permita especificar una arquitetura de agente capaz de representar y razonar con actitudes mentales graduadas. ...

Time misalignments in fault detection and diagnosis 

Llanos Rodríguez, David Alejandro (Date of defense: 2008-10-17)

El desalineamiento temporal es la incorrespondencia de dos señales debido a una distorsión en el eje temporal. La Detección y Diagnóstico de Fallas (Fault Detection and Diagnosis-FDD) permite la detección, el diagnóstico ...

Methodology to obtain the user's Human Values Scale from Smart User Models 

Guzmán Obando, Javier (Date of defense: 2008-06-16)

En años recientes,la Inteligencia Artificial ha contribuido a resolver problemas encontrados en el desempeño de las tareas de unidades informáticas, tanto si las computadoras están distribuidas para interactuar entre ellas ...

Application of modal interval analysis to the simulation of the behaviour of dynamic systems with uncertain parameters 

Armengol Llobet, Joaquim (Date of defense: 2000-04-28)

Els models matemàtics quantitatius són simplificacions de la realitat i per tant el comportament obtingut per simulació d'aquests models difereix dels reals. L'ús de models quantitatius complexes no és una solució perquè ...

Hand-held 3D-scanner for large surface registration 

Matabosch Geronès, Carles (Date of defense: 2007-06-26)

L'objectiu d'aquesta tesi és l'estudi de les diferents tècniques per alinear vistes tridimensionals. Aquest estudi ens ha permès detectar els principals problemes de les tècniques existents, aprotant una solució novedosa ...

Computationally reliable approaches of contractive MPC for discrete-time systems 

Wan, Jian (Date of defense: 2007-07-30)

La tesis pretende explorar acercamientos computacionalmente confiables y eficientes de contractivo MPC para sistemas de tiempo discreto. Dos tipos de contractivo MPC han sido estudiados: MPC con coacción contractiva ...

Information sources selection methodology for recommender systems based on intrinsic characteristics and trust measure 

Aciar, Silvana Vanesa (Date of defense: 2007-06-18)

El treball desenvolupat en aquesta tesi presenta un profund estudi i proveïx solucions innovadores en el camp dels sistemes recomanadors. Els mètodes que usen aquests sistemes per a realitzar les recomanacions, mètodes com ...

Automatic mass segmentation in mammographic images 

Oliver i Malagelada, Arnau (Date of defense: 2007-07-11)

Aquesta tesi està emmarcada dins la detecció precoç de masses, un dels símptomes més clars del càncer de mama, en imatges mamogràfiques. Primerament, s'ha fet un anàlisi extensiu dels diferents mètodes de la literatura, ...

A hybrid approach of knowledge-based reasoning for structural assessment 

Mujica Delgado, Luis Eduardo (Date of defense: 2006-06-12)

La idea básica de detección de defectos basada en vibraciones en Monitorización de la Salud Estructural (SHM), es que el defecto altera las propiedades de rigidez, masa o disipación de energía de un sistema, el cual, altera ...

Integració 3D de detectors de píxels híbrids 

Bigas Bachs, Marc (Date of defense: 2007-03-16)

La miniaturització de la industria microelectrònica és un fet del tot inqüestionables i la tecnologia CMOS no n'és una excepció. En conseqüència la comunitat científica s'ha plantejat dos grans reptes: En primer lloc portar ...

Quantified real constraint solving using modal intervals with applications to control 

Herrero i Viñas, Pau (Date of defense: 2006-12-22)

Les restriccions reals quantificades (QRC) formen un formalisme matemàtic utilitzat per modelar un gran nombre de problemes físics dins els quals intervenen sistemes d'equacions no-lineals sobre variables reals, algunes ...

Localización de faltas en sistemas de distribución de energía eléctrica usando métodos basados en el modelo y métodos basados en el conocimiento 

Mora Flórez, Juan José (Date of defense: 2006-12-15)

La calidad de energía eléctrica incluye la calidad del suministro y la calidad de la atención al cliente. La calidad del suministro a su vez se considera que la conforman dos partes, la forma de onda y la continuidad. ...

Catadioptric stereo based on structured light projection 

Radu, Orghidan (Date of defense: 2006-07-24)

La percepció per visió es millorada quan es pot gaudir d'un camp de visió ampli. Aquesta tesi es concentra en la percepció visual de la profunditat amb l'ajuda de càmeres omnidireccionals. La percepció 3D s'obté generalment ...

VLSI architecture for motion estimation in underwater imaging 

Ila, Viorela (Date of defense: 2005-11-14)

El treball desenvolupat en aquesta tesi aprofundeix i aporta solucions innovadores en el camp orientat a tractar el problema de la correspondència en imatges subaquàtiques. En aquests entorns, el que realment complica les ...

New Methods for Triangulation-based Shape Acquisition using Laser Scanners 

Forest Collado, Josep (Date of defense: 2004-12-11)

Tradicionalment, la reproducció del mon real se'ns ha mostrat a traves d'imatges planes. Aquestes imatges se solien materialitzar mitjançant pintures sobre tela o be amb dibuixos. Avui, per sort, encara podem veure pintures ...

Multi-objective optimization scheme for static and dynamic multicast flows 

Donoso Meisel, Yezid (Date of defense: 2005-06-21)

Muchas de las nuevas aplicaciones emergentes de Internet tales como TV sobre Internet, Radio sobre Internet,Video Streamming multi-punto, entre otras, necesitan los siguientes requerimientos de recursos: ancho de banda ...

Robust control of systems subjected to uncertain disturbances and actuator dynamics 

Villamizar Mejia, Rodolfo (Date of defense: 2005-03-17)

Esta tesis está enfocada al diseño y validación de controladores robustos que pueden reducir de una manera efectiva las vibraciones structurales producidas por perturbaciones externas tales como terremotos, fuertes vientos ...

Case based reasoning as an extension of fault dictionary methods for linear electronic analog circuits diagnosis 

Pous i Sabadí, Carles (Date of defense: 2004-07-12)

El test de circuits és una fase del procés de producció que cada vegada pren més importància quan es desenvolupa un nou producte. Les tècniques de test i diagnosi per a circuits digitals han estat desenvolupades i ...

Dynamic management and restoration of virtual paths in broadband networks based on distributed software agents 

Vilà Talleda, Pere (Date of defense: 2004-05-07)

La gestió de xarxes és un camp molt ampli i inclou molts aspectes diferents. Aquesta tesi doctoral està centrada en la gestió dels recursos en les xarxes de banda ampla que disposin de mecanismes per fer reserves de recursos, ...

More