Departament d'Empresa

La Universitat de Girona té més de 15.000 estudiants i 1.400 professors. Ofereix uns 50 estudis de grau i més de 20 màsters. S’organitza en 9 centres docents, 1 Escola de Doctorat, 6 centres adscrits. L’activitat de recerca es du a terme en 24 departaments, 12 instituts de recerca i més de 40 càtedres, a més d’un centenar de grups de recerca especialitzat. Té la seu a la ciutat de Girona i s’integra en el sistema d’universitats públiques catalanes.

També trobareu les tesis recol·lectades al repositori DUGi .


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Girona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@udg.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Aplicación del control interno en los procesos administrativos y financieros: una comparativa entre el sector público y el privado 

Torres Paredes, María de los Ángeles (Date of defense: 2023-09-07)

The purpose of this research is projected to promote strategies to achieve efficient and effective management in the public or private organizational context. For this purpose and from the field of scientific research, ...

Anàlisi dels elements de contenció de l’endeutament a les administracions públiques locals 

València Arévalo, Ivan (Date of defense: 2023-06-16)

The work begins by carrying out an analysis of the indebtedness of the economic units, in order to assess their financial structures; the main theories developed are set out, which define the basic guidelines when referring ...

Three bibliometric analysis articles on the application of compositional analysis theory (CoDa) in the social science 

Navarro-López, Carolina (Date of defense: 2022-11-14)

Compositional data analysis is a recently applied methodology with great potential for expansion in multiple scientific disciplines.This doctoral thesis aims to help the dissemination and transfer of knowledge about the ...

World heritage brand personality comparative analysis 

Hassan, Mohamed Abdalla Elsayed (Date of defense: 2023-01-27)

Currently, World Heritage Sites (hereafter, WHSs) are perceived as a prominent tourism brand, a fact that encourages many countries to increase their listed WHSs (Su & Lin, 2014) so that they may benefit from the use of ...

Equity crowdfunding y blockchain: evolución y tendencias de futuro del equity crowdfunding en España mediante la implementación de la tecnología blockchain 

Montemar Parejo, Marc (Date of defense: 2021-10-25)

In this work, Equity Crowdfunding platforms are analyzed from a global perspective, contextualizing their birth and growth in Spain following the outbreak of the 2008 world crisis, which deeply affected the banking sector, ...

The impact of ISO 9001 on employee engagement 

Yazdani, Shirin (Date of defense: 2021-07-07)

In the past few decades, ISO 9001 quality management and human resources are major issues in business and management research, due to their potential impact on a range of individual and organizational outcomes. In this ...

Noves eines estratègiques per a la presa de decisions sobre externalització de serveis en l’administració local 

López Avellaneda, Carles (Date of defense: 2021-01-27)

The main objective of this thesis is to offer local public administrations new management tools to help them in making their outsourcing decisions. The main body of the work consists three articles. The first article has ...

Noves eines per a l'anàlisi sectorial. Aplicació al sector agrícola català 

Rondós, Elena (Date of defense: 2019-07-22)

This doctoral thesis aims at developing and implementing a computational framework for performing virtual testing of composite structures using a High-Performance Computing (HPC) environment. In this sense, this thesis ...

Incorporació de la lògica borrosa en l'estudi de la viabilitat dels nous projectes empresarials 

Linares Mustarós, Salvador (Date of defense: 2015-03-26)

La predicció de despeses, vendes o cobraments en l’àmbit de l’emprenedoria planteja la dificultat afegida de treballar amb dades extremadament incertes. Aquest fet ocasiona que la previsió de tresoreria o la previsió de ...

Aspectes aplicatius de la Normativa Comptable Internacional 

Morera Basuldo, Pilar (Date of defense: 2014-12-17)

El propòsit d’aquest treball és presentar un mètode que faciliti l’accés ràpid i segur a cada una de les Normes Internacionals de Comptabilitat, així com sistematitzar el tractament comptable de les diferents operacions ...

Model de predicció de la cotització del preu del porcí, basat en la teoria dels expertons i en xarxes neuronals 

Jaile Benítez, Josep Maria (Date of defense: 2014-07-10)

The meat industry is the most important economic activity in the agrofood sector, which (in Spain) is 20.6%. The meat industry contributes to the 1.7% Spanish GDP, billing 16 billion Euros (2006), employing more than 85,000 ...

La estructura financiera de las pymes catalanas: la dinámica en un contexto de recesión 

Maldonado Gutiérrez, David (Date of defense: 2013-09-03)

This research analyses the financial structure of companies in general, and subsequently, to study the factors that determine taking into account the internal vision of the company, with respect to the respective theories, ...

Disseny d'un instrument de mesura de capital intel·lectual per a pimes del sector industrial tecnològic. Aplicació a un conjunt de pimes de la província de Girona 

Verdaguer Arpa, Jordi (Date of defense: 2012-12-13)

In the first phase a historical and descriptive is carried out, in analyzing both the foundations and history of intellectual capital as its corrent state. We proceed to analyse definitions of intangible assets from diferents ...

Nous aspectes de la teoria dels subconjunts borrosos i estudi d'algunes aplicacions a models econòmics 

Bertran i Roura, Xavier (Date of defense: 2000-10-31)

Fonaments de la Matemàtica per al tractament de la Incertesa. Noves aportacions a l’estudi de les Equacions Borroses i de les Equacions Diferencials Borroses. Aplicacions de la Matemàtica de la Incertesa al comportament ...

Mesura de la qualitat en el sector serveis 

Saurina, Carme (Date of defense: 1997-04-18)

El treball desenvolupat en aquesta tesi consisteix en l'adaptació a la llengua catalana d'un model de mesura de la qualitat en el sector serveis, el model servqual, i la seva contrastació a través d'una aplicació empírica ...

Noves tècniques de gestió per a l'empresa promotora constructora 

Cassú i Serra, Elvira (Date of defense: 2006-02-03)

En el sector de la promoció construcció, i en especial, en el subsector de la promoció construcció d'habitatges, l'empresari ha de tenir un bon coneixement de les variables d'entorn ja que la consideració de les mateixes ...

Harinera La Montserrat (1898-1936). Aproximación a la historia empresial de los Ensesa de Girona (c. 1880-c. 1989) 

Benito Mundet, Helena (Date of defense: 2005-11-30)

Després d'esbossar la trajectòria del grup empresarial dels Ensesa (la farinera, la metal·lúrgica Batlle, Solés i Cia, el Garatge Callicó, Indústries Químiques Tartàriques, la ciutat-jardí de S'Agaró, Suberolita, etc), la ...

Estudi de mètodes de classificació borrosa i la seva aplicació a l'agrupació de zones geogràfiques en base a diverses característiques incertes 

Clara i Lloret, Narcís (Date of defense: 2004-07-22)

Aquesta memòria està estructurada en sis capítols amb l'objectiu final de fonamentar i desenvolupar les eines matemàtiques necessàries per a la classificació de conjunts de subconjunts<br/>borrosos. El nucli teòric del ...