Departament de Geografia, Història i Història de l'Art (fins al 2009)

A partir de 2009 el Departament de Geografia, Història i Història de l'Art es divideix en dos departaments: Departament d'Història i Història de l'Art i Departament de Geografia.


Si sou doctor o doctora de la Universitat de Girona i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@udg.edu. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

La organización política, administrativa y territorial del Protectorado de España en Marruecos (1912-1956). El papel de las Intervenciones 

Villanova, José Luis (Date of defense: 2003-06-27)

This doctoral thesis analyses the political and administrative organization that was introduced by Spanish administrators in Morocco for the establishment of the Protectorate. The first part provides an overview of the ...

L'acció antròpica sobre les matèries dures animals durant el Plistocè del Nord-Est de Catalunya 

Rueda i Torres, Josep Manuel (Date of defense: 1993-03-12)

Estudi de diferents aprofitament antròpics de la fauna del Plistocè del Nord-Est de Catalunya des d’una perspectiva tafonòmica, de determinació faunística, de processos de formació dels dipòsits òssis (ja sigui per acció ...

Colectividades agrarias en la región de Girona, 1936-1939 

Cárdaba Carrascal, Marciano, 1954- (Date of defense: 2001-07-06)

En el contexto de la revolución y la Guerra civil española se desarrolló en las comarcas de Girona un proceso colectivista agrario protagonizado principalmente por jornaleros, payeses sin tierra suficiente (en propiedad o ...

La Reforma Catòlica a la muntanya catalana a través de les visites pastorals: els bisbats de Girona i Vic (1587-1800) 

Solà Colomer, Xavier, 1972- (Date of defense: 2005-09-29)

La present tesi vol explicar la implantació de la Reforma Catòlica en una sèrie de parròquies rurals dels bisbats de Girona (valls de Ridaura, Bas, Hostoles i Amer) i Vic (El Collsacabra i les valls de Susqueda i Sau), ...

La Dictadura de Primo de Rivera a Girona : premsa i societat (1923-1930) 

Costa i Fernàndez, Lluís, 1959- (Date of defense: 1994-03-15)

Existeix una acusada tendència en el món historiogràfic a presentar la dictadura de Primo de Rivera com un règim polític monolític i uniforme, amb un únic discurs, sense a penes escletxes. La hipòtesi central de la nostra ...

L'Emmagatzematge de cereals en sitges d'època ibèrica al nord-est de Catalunya 

Burch, Josep (Date of defense: 1996-04-22)

Una sitja és una cavitat subterrània destinada a emmagatzemar la collita, especialment de cereals. Amb el manteniment d'unes condicions ideal de temperatura i humitat els cereals s'hi poden conservar durant un llarg període ...

El programa iconogràfic de l'Attideion del Campo della Magna Matter a Ostia 

Vivó Codina, David (Date of defense: 1998-12-18)

L'objectiu d'aquesta tesi és l'estudi de tot un seguit d'escultures votives trobades dins el santuari de Cibele de Ostia, descobert a finals del segle passat i excavat amb extensió just abans de la Segona Guerra Mundial. ...

El Fotomuntatge arquitectònic. El cas de Mies Van der Rohe 

Moliner, Xavier (Date of defense: 2010-07-16)

ATENCIÓ: el pes del fitxer txmm3de3.pdf és de 70 MB<br/>RESUM:<br/>El treball realitzat vol ser un anàlisi exhaustiu de l'efecte causat per l'aparició de la fotografia en la representació de l'arquitectura, la seva introducció ...

Josep Claret: arquitectura i societat 

Pareta Marjanedas, M. Mercè (Date of defense: 2010-03-05)

El gironí Josep Claret Rubira (1908-1988), arquitecte de professió i artista-dibuixant de vocació, va obtenir el títol l'any 1933, a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona. D'ençà d'aquella data i fins a mitjan dels anys 70, ...

El pas del Paleolític Superior a Catalunya i la seva interpretació dins el context geogràfic franco-ibèric 

Maroto, Julià (Date of defense: 1994-12-02)

S'ha analitzat el pas del paleolític mitjà al paleolític superior a Catalunya en base a l'estudi dels jaciments de la cova dels Ermitons (Sales de Llierca, Garrotxa) i de les coves del Reclau -Arbreda, Mollet i Reclau ...

En la prehistòria dels hisendats. De senyors útils a propietaris (vegueria de Girona, 1486-1730) 

Gifre i Ribas, Pere (Date of defense: 2009-04-22)

A la vegueria de Girona, entre 1486 i 1730, es produeix el procés de formació històrica d'un grup social que sorgit de la pagesia s'anirà diferenciant progressivament d'aquesta: els senyors útils i propietaris de masos. ...

Els precedents de la Catedral de Santa Maria de Girona. De la plaça religiosa del fòrum romà al conjunt arquitectònic de la seu romànica (ss. I aC - XIV dC) 

Sureda Jubany, Marc (Date of defense: 2008-09-29)

S'estudia els precedents de l'actual edifici de la Catedral de Girona prenent com a guia bàsica les restes físiques detectades en el sector, combinant-les amb nombroses notícies procedents de la documentació escrita i la ...

Crisis, endeudamiento y desposesión en el mundo rural catalán de finales del siglo XIX 

Garcia, Ricard, 1968- (Date of defense: 2009-04-16)

Esta tesis doctoral examina las repercusiones de la llamada "Gran Depresión" de finales del siglo XIX sobre la sociedad rural catalana a partir del análisis del que puede ser visto como uno de los síntomas más característicos ...

Les ceràmiques de producció ibèrica de Sant Julià de Ramis: el poblat i els camps de sitges 

Sagrera i Aradilla, Jordi (Date of defense: 2002-02-28)

The paper analyzes the Iberian ceramics from Sant Julià de Ramis (Girona). The scope of research includes the village itself and other archaeological sites as areas of the Bosc del Congosts silos and Escalers. The research ...

La difusió de l'arqueologia mitjançant els museus arqueològics: avaluació dels visitants dels museus arqueològics de Catalunya i anàlisi dels conceptes que aquests museus transmeten al públic 

Alcalde, Gabriel (Date of defense: 1993-03-17)

The aim of the thesis is to present the visitors knowledge from Archaeology museums in Catalonia, based on the Archaeology museums of Catalonia. In Catalonia there are no studies about the public of these museums. Lack ...

La consolidació de la propietat pagesa a Catalunya (el Baix Empordà, 1850-1940) 

Saguer i Hom, Enric (Date of defense: 1996-04-29)

Aquesta tesi estudia algunes de les transformacions agràries enregistrades en un àmbit comarcal (la comarca catalana del Baix Empordà) entre mitjan segle XIX i mitjan segle XX. EI fil conductor és la distribució de la ...

L'evolució dels models de turisme litoral: el Regne Unit, la Costa brava i Cuba 

Mundet i Cerdan, Lluís (Date of defense: 1998-12-18)

La tesi es centra en una anàlisi prèvia de les implicacions de la teoria del cicle de vida aplicada a les destinacions turístiques pel geògraf canadenc Richard W. Butler (1982) i en un estudi del significat de l'aparició ...

Del Simbolisme a l'abstracció: l'ideal de la unitat de les arts en l'obra de Kandinsky i Mondrian, 1886-1936 

Faxedas, M. Lluïsa (Maria Lluïsa) (Date of defense: 2007-06-13)

Aquesta tesi explora els orígens de la pintura abstracta des d'un punt de vista eminentment conceptual. Parteix de la hipòtesi que l'abstracció es pot considerar la culminació dels ideals estètics del Simbolisme finisecular; ...

Rhode. Caracterització del jaciment i de les produccions dels seus tallers ceràmics 

Puig i Griessenberger, Anna M. (Date of defense: 2006-12-22)

RESUM<br/>En la primera part de la tesi es revisen els materials arqueològics i els documents de les excavacions antigues al jaciment grec de la Ciutadella de Roses (Alt Empordà). Es fan estudis comparatius i de conjunt ...

Parròquia i societat rural al Bisbat de Girona, segles XIII i XIV 

Mallorquí, Elvis, 1971- (Date of defense: 2007-03-26)

La parròquia, poc valorada per la historiografia medieval, fou una la institució fonamental per a l'ordenació de la societat rural del bisbat de Girona entre els segles X i XIV. Constituïa un territori ben delimitat, els ...

More