HEALTHY LIFESTYLES -EDUCATION AND HEALTH PROMOTION. EDUCACIÓ EN ALIMENTACIÓ (EDAL) COHORT

Author

Tarro Sanchez, Lucia

Director

Giralt Batista, Montserrat

Solà Alberich, Rosa Maria

Date of defense

2014-07-15

Legal Deposit

T 1917-2014

Pages

168 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

L’Obesitat (OB) és un dels principals determinants de mortalitat evitable. L’objectiu és avaluar els efectes del programa escolar EdAl que promou estils saludables de vida, inclouen recomanacions dietètiques i d’activitat física (AF) en la prevalença d’OB, en nens de 7-8 anys, durant 28 mesos i dos anys després de la seva finalització. La intervenció del programa es basa en 8 objectius d’estil de vida desenvolupats en 4 activitats/any durant 3 anys (12 activitats; 1h/activitat) realitzat per estudiants universitaris en qualitat d’Agent Promotor de la Salut (APS). Les dades recollides inclouen nom, gènere, any i lloc de naixement, pes, alçada, Índex de Massa Corporal (IMC) i perímetre de cintura, cada any de seguiment i un qüestionari sobre hàbits d’alimentació i d’Activitat Física (AF) contestat pels pares/tutors. Després de 28 mesos d’intervenció, la prevalença d’OB en els nens intervenció va disminuir 4,39% (p<0.05) en comparació amb els nens control, i van tenir una reducció efectiva de -0,24 unitats en el canvi d’IMC z-score, en comparació amb els controls (p=0,02), però les nenes no; el 5,1% dels escolars del grup intervenció feien >5h/setmana d’AF extraescolar al final de la intervenció comparat amb el grup control (p=0,02). Després de 2 anys de finalitzar el programa, el grup intervenció va canviar el seu IMC z-score amb una efectiva reducció dels dos gèneres. Un 16% més dels escolars practiquen ≥4h/setmana AF extraescolar en el grup intervenció (p<0,01). El programa EDAL proporciona 12 activitats desenvolupades per APS, centrades en els conceptes d'estil saludables de vida que es poden aconseguir mitjançant la millora de la dieta i la pràctica d'AF; és una eina fàcil per ser implementat per APS com a part del currículum universitari per reduir la prevalença d’OB i incrementar l’AF en nens/es mantenint aquests beneficis durant 2 anys després de la seva finalització.


La obesidad (OB) es un determinante de mortalidad evitable. El objetivo es evaluar los efectos del programa escolar EdAl que promueve estilos saludables de vida, incluyendo recomendaciones dietéticas y de actividad física (AF) en prevalencia de OB, en niños de 7-8 años, durante 28 meses y dos años después de su finalización. La intervención del programa se basa en 8 objetivos de estilo de vida desarrollados en 4 actividades/año durante 3 años (12 actividades; 1h/actividad) realizado por estudiantes universitarios como Agentes Promotores de Salud (APS). Los datos recogidos incluyen nombre, género, año y lugar de nacimiento, peso, altura, índice de masa corporal (IMC) y perímetro de cintura, cada año de seguimiento y un cuestionario sobre hábitos de alimentación y de Actividad Física (AF) contestado por los padres/tutores. Después de 28 meses de intervención, la prevalencia de OB en los niños intervención disminuyó 4,39% (p<0,05) en comparación con los niños control, y tuvieron una reducción efectiva de -0,24 unidades en el cambio de IMC z- score, en comparación con los controles (p=0,02), pero las niñas no; el 5,1 % de los escolares del grupo intervención hacían >5h/semana de AF extraescolar al final de la intervención comparado con el control (p=0,02). Después de 2 años de finalizar el programa, el grupo intervención cambió su IMC z-score con una efectiva reducción de los dos géneros. Un 16 % más de los escolares practican ≥4h/semana AF extraescolar en el grupo intervención (p< 0,01). El programa EdAl proporciona 12 actividades desarrolladas por APS, centradas en estilos saludables de vida alcanzables mejorando la dieta y la práctica de AF; es una herramienta fácil para ser implementada por APS como parte del currículum universitario para reducir la prevalencia de OB e incrementar la AF en niños/as manteniendo estos beneficios 2 años después de su finalización.


Obesity (OB) is one of the main determinants of avoidable disease burden. The objective is to evaluate the effects of the EdAl primary-school-based program that promotes healthy lifestyle, including dietary and Physical Activity (PA recommendations on OB prevalence, in childhood aged 7-8-year-old, over 28 months, and 2-year post-cessation EdAl program. The intervention program is based on 8 lifestyles topics that are developed in 4 educational activities/year for 3 years (12 activities; 1 h/activity) performed by university students acting as Health Promoter Agent (HPA). Data collected include name, gender, date and place of birth, weight, height, body mass index (BMI) and waist circumference, each year of follow-up. Questionnaires on eating and PA habits are filled-in by the parents or guardians each year of follow-up. After 28-months of EdAl program, OB prevalence in intervention boys was decreased 4.39% (p<0.05) compared with control boys, but not in girls. The intervention boys had an effective reduction of −0.24 units in the change of BMI z-score, compared to control; 5.1% more intervention pupils undertook PA >5 hours/week than control pupils (p=0.02). Two-year follow-up, OB prevalence of intervention group was reduced (-5.5%; p<0.01) and BMI z-score (-0.25; p<0.01) in both genders; 16% higher scholars practice ≥4 after-school PA h/week in intervention group (51.7% vs. 34.9%; p<0.01). The design of EdAl program provided 12 activities developed by HPA and are designed to be entertaining but as well informative, and are focused on healthy lifestyle concepts that can be achieved by improving diet and PA practice. A regular, systematic, educational intervention that promotes healthy lifestyle, including dietary and PA recommendations is an easy tool implemented by HPA as part of their university curriculum to reduce the prevalence of OB and increase after-school PA practice in children and these benefits achieved are sustained at 2-year post-cessation intervention.

Keywords

Infantesa - adolescència; Estils saludables de vida; Prevenció d'obesitat; Niñez - adolescencia; Estilos saludables de vida; Prevención de la obesidad; childhood - adolescence; Healthy lifestyles; prevention

Subjects

663/664 - Food and nutrition. Enology. Oils. Fat

Documents

Tesi Lucia Tarro Sanchez.pdf

11.70Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)