Estudis cinètics i estructurals de la trans inteïna Npu DnaE de "Nostoc punctiforme"

Author

Soler Campmajó, David

Director

Ribó i Panosa, Marc

Vilanova i Brugués, Maria

Date of defense

2014-10-30

Legal Deposit

Gi. 287-2015

Pages

174 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Biologia

Abstract

Les inteïnes són dominis proteics que mitjançant un procés de tall i unió s’autoescindeixen de la cadena polipeptídica precursora i catalitzen la unió de les seqüències flanquejants (exteïnes) mitjançant un enllaç peptídic. Actualment, la trans inteïna Npu DnaE és una de les que més s’utilitza en diferents aplicacions biotecnològiques. En aquest treball s’ha estudiat i comparat la termoestabilitat que presenta la inteïna Npu DnaE formant una única cadena polipeptídica, quan es troba partida en dos fragments associats i del fragment IN aïllat. Per altra banda, s’ha estudiat com afecta a l’activitat de la inteïna les substitucions de Cys1 i Cys+1 per una Ser. Finalment, s’ha estudiat i complementat el coneixement del procés associatiu dels fragments IN i IC a partir de tres variants de Npu DnaE amb diferents llargades del fragment IC, utilitzant ressonància magnètica nuclear.


Inteins are protein domains that self-excise from a polypeptide chain precursor and catalyze the ligation of the flanking sequences (exteins) with a peptide bond. Currently, Npu DnaE is one of the best split inteins that is used in different biotechnological applications. In this work we have studied the thermal stability of this intein when it is forming a single polypeptide chain, when it is split into two fragments associated and when the IN fragment is isolated. Furthermore, we studied how the activity of the intein is altered when substituting Cys+1 and Cys1 by Ser. Finally, we have studied and complemented what is known about the associative process between IN and IC fragments. To accomplish this, we have studied by nuclear magnetic ressonance, three variants of Npu DnaE with different lengths of IC fragment.

Keywords

Inteïna; Inteins; Inteinas

Subjects

577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics

Documents

tdsc1de1.pdf

5.170Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)