Diccionari d'escenografia i escenotècnia

Author

Salvador Gracia, Jordi

Director

Masip Bonet, Francesc

Codirector

Pedreira, Ricard

Date of defense

2014-04-02

Legal Deposit

T 679-2015

Pages

738 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Filologia Catalana

Abstract

El Diccionari d’Escenografia i Escenotècnia, és el primer estudi en llengua catalana que recull la terminologia referent al món del teatre en aquests àmbits. Els termes estan directament relacionats amb tots dos àmbits: escenografia i escenotècnia, i amb l’ús que els seus professionals i afeccionats fan del lèxic teatral més general. El treball és una obra terminològica multilingüe amb 2.573 entrades amb les seves equivalències en castellà, francès, italià, anglès i alemany. En 385 d’elles hi ha notes tècniques que amplien la informació útil de l’entrada. Un total de 16.377 termes en els sis idiomes. Incorpora 1.037 il·lustracions i imatges que complementen els termes. Incorpora un annex de 20 termes en català que fa referència a escenografia i maquinària escènica que han estat usats, i sovint encara són usats, als tallers d’escenografia i escenaris. La majoria d’ells han estat recollits per l’autor a través de la tradició oral i molts d’ells mai no havien aparegut en cap glossari o llibre imprès. Aquesta tesi té com a destinatari principal el jurat que l’ha de valorar. Però també aquelles persones, professionals i aficionats del món de l’espectacle, en contacte directe amb l’escenari, escenografia, maquinària, luminotècnia, attrezzo, àudio, caracterització, sastreria, perruqueria, regidoria, producció, direcció tècnica, direcció escènica i artistes en general de les arts de l’espectacle. La utilitat d’un treball d’aquesta mena es farà evident durant les gires d’espectacles per l’estranger, o com a eina bibliogràfica.


Dictionary of Scenography and Stagecraft is the first study that collects in Catalan terminology referring to the theatre in these areas. The terms are directly related to two areas: scenography and Stagecraft and use of the most common lexicon of their professionals and amateurs. The thesis is a multilingual terminological work with 2,573 entries with their Spanish, French, Italian, English and German equivalents. In 385 of them there are technical notes that extend the useful information from the input. A total of 16,377 words in six languages. Includes 1,037 illustrations and pictures that complement terms. Includes an appendix of 20 Catalan terms related to scenography and stage machinery which have been used, and still currently used, in scenery workshops and stage. Most of them have been collected by the author through the oral tradition and many of them have never appeared in any printed book or glossary. This thesis has as main target the jury that will evaluate it. Also to those people, professionals and amateurs from the world of show biz, come into contact whit the stage, scenography, machinery, lighting, props, sound, characterization, costume, stage management, production, technical direction, stage direction and performing arts artists in general. The usefulness of this kind of essay will become evident during the tours performances abroad, or as a bibliographic tool.

Keywords

Diccionari; Escenografia; Escenotècnia; Teatre; Maquinària escènica; Luminotècnia; Atrezzo; Vestuari; Escenari; Caracterització

Subjects

79 - Recreation. Entertainment. Games. Sport

Documents

TESI.pdf

139.0Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)