Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes

TheUOC is an innovative university research into the knowledge society . Its educational model is based on personalization and accompanying students using e-learning

The UOC’s research, innovation and transfer activity is carried out by 400 researchers organizes into 43 research groups linked to a department or to one of the University’s two research centres: IN3 and the eLearn Center. Of these, 26 groups have been recognised by the Government of Catalonia in the last application round in 2014.

The UOC Doctoral School organizes and coordinates the doctoral courses at the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). It acts as a reference framework for the different doctoral programmes offered to ensure that these programmes can be developed with common quality standards. The Doctoral School works closely with all of the University's departments and its two research centres: the Internet Interdisciplinary Institute (IN3) and the eLearn Center (eLC).

O2

If you are a doctor of Universitat Oberta de Catalunya and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@uoc.edu. For more information check the frequently asked questions (in Catalan or in Spanish).

Recent Submissions

 • Sánchez Abril, Daniel (Date of defense: 09-10-2019)
  La segmentació de persones en imatges RGB ha estat un problema central en el camp de la visió per computador. En aquesta tesi abordem el problema mitjançant hand-crafted features en un pipeline de dues etapes tant per ...
 • Kosti, Ronak (Date of defense: 19-09-2019)
  Els estudis psicològics demostren que el context de l'escena, a més de l'expressió facial i la postura corporal, aporta informació important a la nostra percepció de les emocions de les persones. Tot i això, el processament ...
 • Oukemeni, Samia (Date of defense: 13-09-2019)
  Les xarxes socials en línia incorporen diferents formes de comunicació interactiva com serveis de microblogs, compartició de fitxers multimèdia o xarxes de contactes professionals. En els últims anys han augmentat els ...
 • Calvet Liñán, Laura (Date of defense: 12-07-2017)
  Un gran nombre de processos de presa de decisions en sectors estratègics com el transport i la producció representen problemes NP-difícils. Sovint, aquests processos es caracteritzen per alts nivells d'incertesa i dinamisme. ...
 • Ed-douibi, Hamza (Date of defense: 13-05-2019)
  Les API web s'han convertit cada vegada més en un actiu clau per a les empreses, que n'han promogut la implementació i la integració en les seves activitats quotidianes. A la pràctica, la majoria d'aquestes API web són ...

View more