Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Aflicción, Corporalidad y Violencia: Una Crítica Antropológica a las Aproximaciones Biopsiquiátricas del Síndrome de Fatiga Crónica 

Becerra Castro, Jenny Paola (Date of defense: 2023-07-07)

Aquesta tesi doctoral va tenir com a objectiu problematitzar la idoneïtat de l'enfocament mèdic dominant en el síndrome de fatiga crònica (SFC/EM). Es va investigar l'impacte de les seves pràctiques i idees generadores de ...

DE LA INVENCIÓN DE LA COMUNIDAD NACIONAL A LA COMUNIDAD VIRTUAL. Argentinos y argentinas emigrados y el uso de Facebook como referente comunitario 

Rocha Antonelli, Patrícia (Date of defense: 2023-06-22)

L'objectiu general d'aquest estudi és analitzar les maneres de ser i pertànyer d'un col·lectiu transnacional, els migrants argentins i argentines, a través de mitjans virtuals, comparant diferents enclavaments de migració. ...

Efectividad e integración de la Acupuntura en personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica. Un estudio cuasi-experimental y análisis de las experienc ias de la enfermedad 

Zamora Muniente, Imma (Date of defense: 2023-05-31)

La presente investigación trata sobre un estudio quasi-experimental donde se llava a cabo tramientos de Acupuntura en personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Los objetivos principales se articularon ...

Del asilo al activismo. Hacia una antropología política de la salud mental. 

Morales Sáez, Nicolas (Date of defense: 2023-05-15)

L'objectiu d'aquesta tesi és analitzar el camp polític de la salut mental en l'Àrea Sud de Santiago de Xile. L'abordatge teòric-metodològic proposa una antropologia política de la salut a través dels conceptes de camp ...

Globalización: estudio del Movimiento de "Los Sin Papeles" en la ciudad de Barcelona 

Bonilla Urbina, Johny Marcelo (Date of defense: 2023-05-12)

En aquesta investigació s'estudia la mobilització de “Els Sense Papers” de la ciutat de Barcelona com un procés històric en què conflueixen: 1) la construcció d'un nou Règim d'Estrangeria d'escala europea, d'ajust entre ...

Good, clean, and fair food for all: Slow Food role in safeguarding food heritage in Brazil and Germany 

Garcia Santana, Thalita Kalix (Date of defense: 2023-04-12)

Aquesta tesi examina el paper que exerceixen els moviments de la societat civil en la salvaguarda del patrimoni alimentari. Parteix del context brasiler, on el procés de registre d'aquests patrimonis és difícil i lent. ...

Veus silenciades: Tuberculosi, experiència d'una malaltia 

Perich Martin, Núria (Date of defense: 2023-03-09)

Introducció: L’any 2007 es produeixen canvis sociodemogràfics importants en la població de la ciutat de Barcelona arran dels fenòmens migratoris de caràcter econòmic. Hi arriben diferents col·lectius amb diverses llengües ...

Thriving in confinement with functional diversity: The role of technology and autoethnography 

Hall, Karen Anne Esther (Date of defense: 2023-01-18)

L'objectiu d'aquest estudi ha estat donar veu a les persones nascudes amb discapacitat física en examinar la seva pròpia experiència de supervivència durant la tancada, esbossant una sèrie de recursos (psicològics, econòmics ...

La producció de l’espai al Poblenou contemporani: nous actors socials 22@, moviment veïnal i neoliberalisme institucional 

Puigbó Testagorda, Josep (Date of defense: 2023-01-16)

Aquesta investigació doctoral s’aproxima a les relacions socials materials i simbòliques vinculades a la producció de l’espai del Poblenou contemporani per mitjà del pla urbanístic 22@: un projecte per transformar 200 ...

¿MÁS TECNOLOGÍA, MENOS CUIDADOS? Evaluación de la convivencia y conveniencia de los registros a pies de cama del paciente, con tabletas (tablets), con los cuidados de enfermería 

Pérez Martí, Montserrat (Date of defense: 2022-11-17)

Els registres electrònics a peus de llit milloren l'eficiència, la qualitat dels cuidatges, la seguretat del pacient, la comunicació i disminueixen el temps dedicat al registre. Els objectius principals van ser avaluar ...

Què farem amb aquesta terra? Una etnografia de la (des)agrarització 

González Puente, Marc (Date of defense: 2022-12-13)

La desagrarització fa referència a l’erosió de l’agricultura en l’esfera econòmica, social i biofísica de les àrees rurals. L’abandonament de terres, la desaparició d’explotacions sense relleu, l’envelliment del sector i ...

Solidaridad y reciprocidad en las migraciones del Sur Global: Análisis de la movilidad humana de personas venezolanas en Ecuador frente a la precariedad de las políticas públicas y al contexto socioeconómico de crisis permanente 

Mantilla Salgado, Jorge (Date of defense: 2022-11-23)

Des del 2015 un important flux de persones veneçolanes ha migrat cap a l'Equador enmig d'una doble crisi: la del país d'origen els indicadors socioeconòmics dels quals reflecteixen una forta recessió; i, l'existent al país ...

Encuentros y desencuentros entre saberes populares y académicos: permanencia e inclusión epistémica en una Universidad Sureada 

Alves Romão, Tatiana (Date of defense: 2022-07-08)

Des de la perspectiva del Sociodrama l'objectiu és reflexionar sobre la permanència de grups o comunitats, abans al marge, de la Universitat pública Brasilera del segle XXI. Mira la inclusió epistémica, representada per ...

La malattia "dentro". Linguaggi e rappresentazioni del corpo nella Malattia di Huntington 

Castagna, Nicoletta (Date of defense: 2022-09-13)

Aquesta investigació té com a objectiu explorar la dinàmica que planteja lexperiència dels familiars dels pacients i de les persones en risc genètic de patir la malaltia de Huntington. A partir de l'anàlisi dels relats ...

Cuando la clase se hace carne: itinerarios de reconstrucción de mujeres atacadas con agentes químicos en Colombia 

Franco Cian, Laura (Date of defense: 2022-07-07)

L'any 2012 diverses fonts periodístiques van denunciar l'elevat nombre d'atacs amb agents químics a dones a Colòmbia. Un creixent interès mediàtic i polític sobre el fenomen va impulsar els anys següents la promulgació ...

"Somos contemporáneas de historias diferentes ...". Etnografiando la vida social de los Aymaras del norte de Chile desde la perspectiva de los estudios de género y de las etnicidades. 

Gavilán Vega, Vivian Theda (Date of defense: 2022-07-04)

Aquesta tesi exposa els resultats d'una investigació el propòsit de la qual va ser conèixer les desigualtats socials basades en la condició de gènere en la col·lectivitat aymara del nord de Xile. Aplica les nocions de ...

Stultifera domus. Del manicomio a la institución doméstica total: vida cotidiana, familia y esquizofrenia 

Alegre Agís, Elisa (Date of defense: 2021-11-10)

La desmanicomialització a Espanya va tornar a les persones amb trastorn mental greu (TMG) a casa amb les seves famílies, les principals encarregades de la cura en l'actual model d'atenció ambulatòria. Aquesta investigació ...

He Ora Ra¿a . Medicalización, procesos coloniales y políticas públicas en Rapa Nui 

Fajreldin Chuaqui, Valentina (Date of defense: 2021-10-21)

Rapa Nui una petita illa situada a l'horitzó cultural i geogràfic de el Pacífic Sud i que esdevenir xilena a finals de segle XIX, des de l'inici dels seus contactes amb el món occidental ha experimentat un conjunt de canvis ...

Castellers e mandalas da saúde mental: cartografia da participação em primeira pessoa nas politicas de cuidado 

de Méllo Mendes, Marcia Fernanda (Date of defense: 2021-11-04)

La transformació del model d'atenció en salut mental amb vistes a les estratègies comunitàries, tant al Brasil com a Espanya, va suposar un desafiament que va tenir la participació ciutadana com un aspecte fonamental per ...

La tecnocracia biomédica vestida de humanismo.La atención del parto institucional en el Chile contemporáneo. 

Sadler Spencer, María Michelle (Date of defense: 2021-09-08)

La tesi presenta una anàlisi de l'atenció del part en institucions biomèdiques a Xile, en la segona dècada de segle XXI, quan al país s'estan implementant polítiques i programes per transitar des d'un model d'atenció ...

More