Departament de Pedagogia

La URV va ser creada el 1991 pel Parlament de Catalunya, a partir de centres universitaris ja existents. Es recuperava així la Universitat de Tarragona del segle XVI. Des del primer dia de funcionament ha tingut un objectiu molt clar: posar el coneixement al servei de la societat per contribuir al desenvolupament social i econòmic del seu entorn, un context que s'ha anat transformant amb el pas del temps.

Els canvis socials i culturals ens han obert les portes d'un nou marc i han fet d'Europa un espai d'interacció obligat per als nostres estudiants i futurs treballadors. Les dades confirmen la URV com a universitat de referència a Catalunya i en l'espai europeu per la qualitat de la docència, l'aposta per la formació continuada i l'excel·lència en la recerca, el desenvolupament i la innovació.


Si sou doctor o doctora de la Universitat Rovira i Virgili i voleu publicar la vostra tesi a TDX, contacteu amb tdx@urv.cat. Per a més informació consulteu les preguntes més freqüents.

Recent Submissions

Organización democrática de un centro y aprendizajes de la comunidad. Un estudio de caso 

Adame García, Lorena (Date of defense: 2023-09-08)

Aquesta investigació ha tingut com a objectiu principal identificar la relació que es produeix entre l'organització democràtica i els aprenentatges que es produeixen entre les persones que participen en comissions mixtes. ...

El aprendizaje colaborativo: estrategia de formación docente en el diseño de ambientes b-learning para el desarrollo de la competencia lectora en educación básica 

Quitián Bernal, Sandra Patricia (Date of defense: 2023-07-03)

La formació del professor com a camp d’estudi ens remet a un sistema de relacions ampli i complex que es teixeix des de múltiples sincronies entre el ser, el saber i el fer del professor; i que s'enforteix de manera constant ...

Las Tertulias Dialógicas Musicales en la enseñanza secundaria obligatoria. El aprendizaje dialógico aplicado a la música 

Alcocer Barona, Gaspar (Date of defense: 2023-06-20)

L'aprenentatge dialògic s’ha consolidat com una potent alternativa transformadora en la educació (Flecha, 2004). Les tertúlies Dialògiques en diferents àmbits incrementen els aprenentatges significatius dels estudiants i ...

Ética y educación virtual: Estudio de la experiencia ética en entornos virtuales de aprendizaje a partir de la percepción de docentes y estudiantes. 

Rivera Piragauta, José Alberto (Date of defense: 2023-05-09)

Gairebé sempre, davant de comportaments adversos que desdibuixen l'ésser humà, es demana comptes a l'educació i directament a l'ètica apresa. Si actualment l'educació ha assumit noves condicions a partir del que és tecnològic, ...

La seguridad de las personas con discapacidad intelectual: Diseño y validación de una solución digital accesible 

Molero Aranda, Tania (Date of defense: 2022-11-24)

La seguretat, així com l'accés a la informació i la formació relativa a la prevenció d'emergències és un dret fonamental. Tot i això, el col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual (DI) pot presentar nombroses ...

Estrategias de una formación del profesorado para la educación superior en un entorno tecno-pedagógico de aprendizajes. Una investigación-acción 

De Luca, Marina Patricia (Date of defense: 2022-07-19)

Ens trobem en un procés de transformació estructural de les societats i les seves pràctiques com a conseqüència de la revolució tècnica basada en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), Castells (1994). ...

Des de les arrels propostes situades per abordar les violències de gènere amb processos formatius 

Jiménez Pérez, Edurne (Date of defense: 2022-09-09)

Aquesta tesi és una recerca activista feminista que s’orienta a redefinir les formes d’entendre i actuar davant les violències de gènere (VGs) amb processos formatius. En un moment d’eclosió de les polítiques de gènere, ...

Flipped Classroom en el procés d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques a l'ESO 

Fornons Jou, Vicent (Date of defense: 2021-07-27)

Aquest treball té el propòsit d’analitzar com la utilització del model pedagògic de la Flipped Classroom (FC) afecta diferents aspectes del procés d’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques a l’ESO. Aquests aspectes ...

Teacher Training in Educational Robotics: participants’ learning and perceptions 

Schina, Despoina (Date of defense: 2021-09-03)

Els professors no sempre són capaços d’integrar la robòtica educativa (RE) en la seva docència, ja que no solen rebre formació en aquesta àrea com a part de les seves titulacions universitàries. Aquest estudi situa la ...

Smart Classrooms i l'adveniment de la Quarta Revolució Industrial: anàlisi dels factors clau per al disseny d'aules intel·ligents 

Mogas Recalde, Jordi (Date of defense: 2021-02-18)

Aquest treball neix amb l’objectiu de descriure les aules intel·ligents analitzant-ne els elements diferenciadors, les dimensions i les interrelacions, per comprendre quines són les tendències que poden proporcionar millores ...

Designing a framework for mobile learning adoption and sustainable development 

Moya Pereira, Sofia (Date of defense: 2020-12-21)

La digitalització del món és imparable, les funcionalitats que ofereix mobile learning proporcionen possibilitats il·limitades per millorar l'aprenentatge, i la literatura existent sobre mobile learning ha evidenciat ...

Online Language Learning Using Virtual Classrooms and Knowledge Building Forums 

Manegre, Marni Lynne (Date of defense: 2020-12-01)

Aquesta tesi es compon de de tres projectes amb els quals s'han investigat diferents àrees de l’Aprenentatge d'Idiomes Assistit per Ordinador (ALAO). El primer projecte descriu les característiques i funcions dels entorns ...

Educational prospects of Techno-CLIL strategies and implementation in the subject of History for the last triennium of Secondary schools. Two models from evidences in Italian Licei Linguistici 

Porcedda, Maria Elisabetta (Date of defense: 2020-11-23)

L'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera (AICLE) és un tòpic d'investigació d'avantguarda, des de l’aparició als 90, amb l'objectiu de fomentar el multilingüisme europeu. Per ampliar l'exposició de l’alumnat ...

La inclusió educativa en la formació inicial del professorat en competència digital docent: Disseny i desenvolupament d'un instrument d'avaluació d'aplicacions mòbils per a la intervenció educativa amb persones autistes 

Sanromà Giménez, Mònica (Date of defense: 2020-07-21)

Davant del repte de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, les tecnologies digitals (TD) ofereixen una nova manera de promoure oportunitats d’aprenentatge personalitzades a tots els estudiants, ...

La competència digital dels estudiants universitaris: conceptualització i avaluació. El cas de la URV 

Sánchez Caballé, Anna (Date of defense: 2020-07-15)

Les tecnologies digitals són presents a la vida quotidiana de tots els ciutadans i han implicat canvis tant en l'àmbit personal com laboral. És per això que cal replantejar la formació dels estudiants per donar resposta a ...

Enriquecimiento de la formación de docentes STEM en experiencias gamificadas mediante el modelo pedagógico TPACK 

Fuentes Hurtado, María de las Mercedes (Date of defense: 2019-12-13)

Aquesta recerca proposa un enriquiment de la formació de professorat secundari en l'àmbit científic-tecnològic a través d'un pla de formació basat en el model pedagògic TPACK (Mishra i Koehler, 2006) i que contextualitza ...

Todas las violencias duelen, todas las violencias importan. Las violencias sexuales y de género que la normas ignoran. Las violencias sexuales y de género que la normas ignoran 

Cagliero, Sara (Date of defense: 2019-10-21)

La lluita per la igualtat i contra les violències sexuals i de gènere és un dels objectius polítics i legals dels moviments feministes a nivell mundial. Davant la creixent complexitat del fenomen, és necessari generar noves ...

La incorporación de la Competencia Digital Docente en estudiantes y docentes de Formación Inicial Docente en Uruguay 

Morales González, María Julia (Date of defense: 2019-06-28)

Els canvis que han introduït l'exponencial expansió de les tecnologies digitals en els diferents àmbits: econòmic, social, cultural, laboral, etc., en la societat actual, interpel·len particularment als sistemes educatius, ...

Un model per al disseny d'ecosistemes tecnològics educatius 

Martí Maranillo, Ramón (Date of defense: 2018-12-17)

Un ecosistema tecnològic educatiu és una comunitat de sistemes d’informació que interactuen entre ells i amb altres sistemes externs per tal de donar resposta a tots els processos implicats en una institució educativa. La ...

More