Departament de Química Física i Inorgànica

Departament de Química Física i Inorgànica

The URV was created in 1991 by the Parliament of Catalonia from the already existing university faculties and schools. In this way the Tarragona University of the 16th century was restored. From the very first day its aim has been very clear: to place knowledge at the service of society so as to contribute to the social and economic development of its environment, which has gradually transformed over time.

Social and cultural changes have opened the doors to a new framework in which our students and future workers are obliged to interact in Europe. At the URV we train professionals under the precepts of European harmonization, a key factor for opening the doors to a world of work without frontiers. The data show that the URV is not only one of the leading universities in Catalonia but also one of the leading universities in the European area for the quality of its teaching, its commitment to continuous training and the excellence of its research, development and innovation.

If you are a doctor of Universitat Rovira i Virgili and you want to publish your thesis at TDX, contact with tdx@urv.cat. For more information check the frequently asked questions.

Recent Submissions

 • Shi, Yuanyuan (Date of defense: 15-10-2018)
  La combustió dels combustibles fòssils ha causat problemes mediambientals i energètics a nivell mundial, la qual cosa influeix en la salut i les activitats humanes. Amb la motivació de contribuir per resoldre aquests ...
 • Solé Daura, Albert (Date of defense: 09-01-2020)
  Els Polioxometal·lats (POMs) constitueixen una família d’òxids metàl·lics moleculars normalment formats per W, Mo o V en l’estat d’oxidació més elevat. Degut a les seves característiques moleculars i electròniques, els ...
 • Mateo Martínez, Ana (Date of defense: 08-11-2019)
  La gran quantitat de fluorocarbons a la natura i la seva estabilitat a animat a la comunitat científica a trobar noves metodologies per trencar l'enllaç C-F d'aquest compostos. D'aquesta manera, aquest flurorocarbons poden ...
 • Bosnidou, Alexandra Eleni (Date of defense: 22-11-2019)
  Els últims desenvolupaments en el camp de la construcció d’enllaços carboni-nitrogen es mostren en aquesta tesi doctoral. En aquesta, es revelen alternatives més verdes a les metodologies sintètiques comunes, amb l’ús de ...
 • Cuadros Huertas, Sara (Date of defense: 17-10-2019)
  El treball descrit en aquesta dissertació es centra en la implementació d’estratègies organocatalítiques per superar les limitacions de processos fotoquímics establerts. Específicament, dues transformacions impulsades per ...

View more