Where nitrite respiration meets electrotrophy: diversity studies and functional characterization of autotrophic bacterial isolates from bioelectrochemical system

dc.contributor
Universitat de Girona. Institut d'Ecologia Aquàtica
dc.contributor.author
Vilar Sanz, Ariadna
dc.date.accessioned
2016-05-24T11:02:42Z
dc.date.available
2016-05-24T11:02:42Z
dc.date.issued
2016-02-05
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/383756
dc.description.abstract
Denitrifying biocathodes are used to treat nitrogen contaminated water resources. The present PhD dissertation have been characterized different bacterial families with a relevant role in denitrification process. Different operational conditions were used, different electron acceptors: nitrate and nitrite, and alternative electron donors: organic matter. The use of functional genes as specific target, allowed to identify Bradyrhizobiaceae as a key family in autotrophic denitrification. The dominance of this family were observed using different electron acceptors and also in nitrite and nitrous oxide reduction reactions. Five representative isolates were obtained to determine the role of this bacteria in electrotrophic processes. All of them had the ability to reduce nitrite to nitrogen gas under autotrophic conditions, besides this similar physiological characteristics, only three isolates could reduce nitrite electrochemically. The other two isolates had midpoint potentials associated to biological hydrogen production. The results suggest the interaction between different bacteria in cathodic denitrification.
eng
dc.description.abstract
Els càtodes desnitrificants s’utilitzen per tractar aigües contaminades amb compostos de nitrogen. En la present tesi doctoral, s’han identificat les famílies bacterianes amb un paper rellevant en la desnitrificació. Es van utilitzar diferents condicions d’operació, diferents acceptors d’electrons: nitrat i nitrit; i donadors d’electrons: matèria orgànica. L’ús de marcadors específics per gens funcionals, va permetre identificar la família Bradyrhizobiaceae com a clau en la desnitrificació autotròfica ja que mantenia la seva dominància utilitzant diferents acceptors d’electrons, així com també en els processos de reducció de nitrit i d’òxid nitrós. Es van aïllar cinc bacteris representatius d’aquesta família per determinar la seva capacitat electrotròfica. Tots els aïllats tenien característiques fisiològiques similars: reduir el nitrit a nitrogen gas autotròficament, però només tres aïllats podíen reduir el nitrit electroquímicament. Els altres dos, presentàven pics d’activitat electroquímica associats a la producció biològica d’hidrogen. Suggerint la interacció de diferents bacteris en la desnitrificació en els càtodes.
cat
dc.format.extent
164 p.
cat
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
cat
dc.publisher
Universitat de Girona
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Denitrification
cat
dc.subject
Desnitrificació
cat
dc.subject
Desnitrificación
cat
dc.subject
Autotrophic denitrification
cat
dc.subject
Desnitrificació autotròfica
cat
dc.subject
Desnitrificación autotrófica
cat
dc.subject
Nitrite reduction
cat
dc.subject
Reducció de nitrits
cat
dc.subject
Reducción de nitritos
cat
dc.subject
Denitrifying biocathodes
cat
dc.subject
Biocatodes desnitrificants
cat
dc.subject
Biocatodos desnitrificantes
cat
dc.subject
Electrotrophy
cat
dc.subject
Electrotrofia
cat
dc.subject
Denitrifiers
cat
dc.subject
Desnificadors
cat
dc.subject
Desnitrificadores
cat
dc.title
Where nitrite respiration meets electrotrophy: diversity studies and functional characterization of autotrophic bacterial isolates from bioelectrochemical system
cat
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
574
cat
dc.subject.udc
577
cat
dc.subject.udc
579
cat
dc.contributor.director
Bañeras Vives, Lluís
dc.embargo.terms
cap
cat
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess


Documents

tavs1de1.pdf

3.432Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)