Prefabricated foundations for housing applied to room modules

Author

Pujadas Gispert, Ester

Director

Llorens Duran, Josep Ignasi de

Date of defense

2016-02-01

Pages

277 p.Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura

Abstract

Room module buildings have been the subject of extensive literature, but few buildings have actually been built. However, the numbers are now high enough to carry out an on-site analysis, in orde rto confirm or refute the expectations of fully or nearly fully prefabricated structures. lt was surprising that traditional or on-site foundations were used for this kind of highly industrialized building, instead of taking advantage of the benefits of prefabrication.In some cases, the fact that the foundations were not prefabricated led to problems that had an impact on the construction schedule, costs and quality of the entire building. lnformation was gathered on room modules housing buildings built in Catalonia constructed during or after 2008. lnformation was also gathered on prefabricated and semi-prefabricated foundations available on the market that could be implemented to these buildings. The person/s responsible in each building was asked why foundations were not prefabricated. Companies and others involved in the construction of foundations on-site, semi-prefabricated foundations and prefabricated foundations were also asked this question. Then, three foundations were selected to analyse the feasibility or not of precast foundations in room module buildings studing economic costs, the embodied energy and C02 equivalent emissions. lt was realised that the conclusions of the thesis were not only applicable to this specific type of building, but also to other prefabricated buildings. In Spain, basically a foundation is chosen because of its initial price.This vision of the work is partial. But if the vision were more general, considering all the items of the work even the expensive unforeseen events, its final quality-durability, to be on time, the accuracy and the environmental issues,the scale would tip in favour depending on the case. lt is important to have in mind that every foundation has an optimal application scope that makes it competitive. But it is true that there is not much variety of precast foundations systems for housing in Spain, there is a big misinformation about prefabricated foundations and semi-prefabricated foundations and a lack of acceptance, confidence and interest to use them that will be approached next.


La prefabricació tridimensional de viviendes ha sigut objecte de molta literatura i poques realitzacions. Per fi, s’han construït suficients edificis que poden ser analitzats sobre el terreny per confirmar o desmentir les expectatives dipositades en la prefabricació (quasi) integral. Observant aquests edificis sorprèn que els seus fonaments s’estiguin construint en gran part in situ, quan existeixen solucions prefabricades en el mercat. Inclús, en alguns casos, la no utilització dels fonaments prefabricats va afectar la temporització, els costos i la qualitat de tot l’edifici. En aquest treball es recullen alguns dels edificis modulars tridimensionals que s’han construït a Catalunya durant i després del 2008. I s’exposen les solucions disponibles de fonaments prefabricats i semi-prefabricats que existeixen en el mercat i que es podrien implementar en aquest tipus d’edifici. També s’ha preguntat als intervinents els motius perquè no es varen prefabricar els fonaments. A continuació, s’han seleccionat tres fonamentacions i s’ha analitzat la viabilitat dels fonaments prefabricats en els edificis tridimensionals de vivenda estudiant el seu cost econòmic, l’energia incorporada i les emissions de gasos d’efecte hivernacle en la seva construcció. Les conclusions d’aquest estudi no només són aplicables als edificis tridimensionals de vivenda sinó a tots els edificis prefabricats. A Espanya, normalment es tria un fonament pel seu preu inicial. Això correspon una visió reduïda de l’obra que no té en compte molts factors. Però que si es tingués una visió més general, que incorporés totes les partides de la construcció amb els costos extra, la qualitat-durabilitat, la temporització, la precisió i l’impacte medi ambiental, la balança es podria decantar a favor dels fonaments prefabricats depenent del cas. És important tenir en ment que cada fonament té el seu marc òptim d’aplicació que el fa competitiu. Però, també és cert que hi ha poca varietat de fonaments prefabricats a Espanya, que els intervinents estan desinformats sobre les possibilitats dels fonaments prefabricats o semi-prefabricats i que en molts casos no hi ha un interès o acceptació per utilitzar-los. Aquests i altres aspectes es tractaran en profunditat a continuació.


La prefabricación tridimensional de viviendas ha sido objeto de mucha literatura y pocas realizaciones. Por fin se han construido suficientes edificios que pueden ser analizados sobre el terreno para confirmar o desmentir las expectativas depositadas en la prefabricación (casi) integral. Observando estos edificios sorprende que sus cimentaciones se estén construyendo en gran parte in situ, aún existiendo soluciones prefabricadas en el mercado. Incluso, en algunos casos, la no utilización de cimentaciones prefabricadas afectó la temporización, los costes y la calidad de todo el edificio. En este trabajo se recogen algunos de los edificios modulares tridimensionales que se han construido en Catalunya durante y después del 2008. Y se exponen las soluciones disponibles de cimentaciones prefabricadas y semiprefabricadas que existen en el mercado y que se podrían implementar en este tipo de edificio. También se ha preguntado a los intervinientes los motivos por qué no se prefabricaron las cimentaciones. Luego, se han seleccionaron tres cimentaciones y se ha analizado la viabilidad de las cimentaciones prefabricadas en los edificios tridimensionales de vivienda estudiando su coste económico, la energía incorporada y las emisiones de gases invernadero en su construcción. Las conclusiones de este estudio no sólo son aplicables a los edificios tridimensionales de vivienda sino a todos los edificios prefabricados. En España, la cimentaciones se escogen en la mayoría de los casos por su precio inicial. Esto es un punto de vista reducido que no tiene en cuenta todos los factores. Pero si se tuviera un cuenta una visión más general de la obra, en que se incluyeran todas la partidas de construcción con los costes extra, la cualidad-durabilidad, la temporización, la precisión y el impacto medio ambiental, la balanza se podría inclinar a favor de las cimentaciones prefabricadas dependiendo del caso. Es importante tener en mente que cada cimentación tiene un marco idóneo de aplicación que la hace competitiva. Sin embargo, es cierto que hay poca variedad de sistemas prefabricados de cimentación para vivienda en España, que los intervinientes están desinformados sobre las posibilidades de las cimentaciones prefabricadas o semi-prefabricadas y que en muchos casos no hay interés o aceptación para utilizarlas. Éstos y otros aspectos se profundizarán a continuación.

Subjects

624 - Civil and structural engineering in general; 69 - Building (construction) trade. Building materials. Building practice and procedure

Knowledge Area

Àrees temàtiques de la UPC::Edificació

Documents

TEPG1de2.pdf

10.05Mb

TEPG2de2.pdf

11.31Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/

This item appears in the following Collection(s)