Anàlisi de la selectivitat per a cèl·lules tumorals de ribonucleases citotòxiques i desenvolupament d'eines per augmentar aquesta selectivitat

Author

García Galindo, Glòria

Director

Benito i Mundet, Antoni

Vilanova i Brugués, Maria

Date of defense

2016-07-19

Pages

136 p.Department/Institute

Universitat de Girona. Departament de Biologia

Abstract

Les ribonucleases són enzims que presenten citotoxicitat selectiva per a cèl·lules tumorals. S'ha proposat l’ús de ribonucleases dirigides a nucli (ND-RNases) com a fàrmacs antitumorals. En aquest treball s'ha caracteritzat la base molecular del mecanisme de selectivitat per a cèl·lules tumorals de les ND-RNases, la qual depèn de l'expressió diferencial de p27 i/o p21. A més, s'ha construït diferents variants d'ND-RNasa afegint senyals d'exportació nuclear (NES) regulables per fosforilació amb la finalitat d'incrementar la seva selectivitat. Tanmateix, amb aquesta estratègia algunes variants han incrementat només lleugerament la seva selectivitat. També s'ha obtingut una proteïna quimèrica per fusió d'una ND-RNasa i una variant truncada de l'apoptina, la qual també és selectivament citotòxica per a cèl·lules tumorals gràcies a un NES regulable per fosforilació. Tot i mantenir les seqüències NES i llocs de fosforilació en un entorn igual al de la proteïna sencera, la proteïna quimèrica no presenta la selectivitat esperada.


Ribonucleases are enzymes that exert selective cytotoxic for tumor cells. Previously, we proposed the use of nuclear-directed ribonucleases (ND-RNases) as antitumor drugs. In this work we have characterized the molecular basis of the mechanism of selectivity for tumor cells of the ND-RNases, which depends on the differential expression of p27 and/or p21. We have also constructed different ND-RNase variants by the addition of different nuclear export signals (NES) regulated through phosphorylation in order to increase their selectivity. Nevertheless, with this strategy only some variants have increased slightly their selectivity. We have also obtained a chimeric protein by fusing an ND-RNase with a truncated variant of apoptin that also exerts selective cytotoxicity for tumor cells mediated by a NES regulated by phosphorylation. In spite of maintaining NES and phosphorylation site sequences in the same tridimensional environment than the entire protein, the chimeric protein has not achieved the expected selectivity.

Keywords

Citotoxicitat; Citotoxicity; Citotoxicidad; Ribonucleases dirigides a nucli; Nuclear-directed ribonucleases; Ribonucleasas dirigidas a núcleo; Fàrmacs antitumorals; Antitumor drugs; Fármacos antitumorales; Selectivitat per a cèl·lules tumorals; Selective tumor cells; Selectividad para células tumorales; NES condicional; Conditional NES; Inhibidors CDK; CDK inhibitors

Subjects

577 - Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics

Documents

tggg1de1.pdf

2.649Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)