Health promotion in youth as a global public health challenge: effective strategies to encourage healthy lifestyles

Author

Aceves Martins, Magaly

Director

Solà Alberich, Rosa Maria

Giralt Batista, Montserrat

Date of defense

2016-07-18

Pages

313 p.Department/Institute

Universitat Rovira i Virgili. Departament de Medicina i Cirurgia

Abstract

La combinació de més d'un strategia metodològica (com el màrqueting social, la participació de la joventut, l'educació dirigida per iguals i l'ús dels mitjans de comunicació social) i strategias de cambio de antorn (intervenció basada en l'escola, basada en la intervenció restaurant, basat en la família de la intervenció) pot augmentar l'eficàcia de involucrar els joves en les intervencions de salut destinades a fomentar hàbits i estils de vida saludables. Aquesta tesi té com a objectiu comprendre els factors que intervenen en l'epidèmia de l'obesitat juvenil a tot el món i com influeixen en l'obesitat. En resposta a aquest desafiament global, aquest treball proporciona estratègies basades en proves científiques innovadores, eficaces i de qualitat per millorar els estils de vida saludables entre els joves. Aquestes estratègies podrien donar lloc a un enfocament d'investigació més fort que podrien beneficiar tant a la comunitat científica i el coneixement general de les parts interessades i els responsables polítics, fomentant així un enfocament multidisciplinari participatiu i inclusiu per obtenir resultats duradors i eficaços


La combinación de más de una estrategía metodológica (como el marketing social, la participación de la juventud, la educación dirigida por pares y el uso de los medios de comunicación social) y/o de una estrategia de cambio de entorno (intervención basada en la escuela, basada en la intervención restaurante, basado en la familia de la intervención) puede aumentar la eficacia de involucrar a los jóvenes en las intervenciones de salud destinadas a fomentar hábitos y estilos de vida saludables. Esta tesis tiene como objetivo comprender los factores que intervienen en la epidemia de la obesidad juvenil en todo el mundo. En respuesta a este desafío global, este trabajo proporciona estrategias basadas en pruebas científicas innovadoras, eficaces y de calidad para mejorar los estilos de vida saludables entre los jóvenes. Estas estrategias podrían dar lugar a un enfoque de investigaciónque podrían beneficiar tanto a la comunidad científica y el conocimiento general de las partes interesadas en prevenir este problema así como a responsables políticos, fomentando así un enfoque multidisciplinario participativo e inclusivo para obtener resultados duraderos y eficaces.


The combination of more than one methodological (such as social marketing, youth involvement, peer-led education and social media usage) and environmental (school-based intervention, restaurant-based intervention, family-based-intervention) strategy may increase the effectiveness of engaging young people in health interventions aimed at encouraging healthy habits and lifestyles. This thesis aims to understand the factors involved in the worldwide youth obesity epidemic and how they influence obesity. In response to this global challenge, this work provides innovative, effective and quality scientific evidence-based strategies for improving healthy lifestyles among young people. These strategies could lead to a stronger research approach that could benefit both the scientific community and the general knowledge of relevant stakeholders and policy makers, thus fostering a participatory and inclusive multidisciplinary approach for long-lasting and effective results.

Keywords

Nens; Adolescents; Estils de vida saludable; Niños; Adolescentes; Estilos de vida saludables; Children; Adolescents; Healthy lifestyles

Subjects

00 - Prolegomena. Fundamentals of knowledge and culture. Propaedeutics; 663/664 - Food and nutrition. Enology. Oils. Fat

Knowledge Area

Ciències de la Salut

Documents

TESI.pdf

86.36Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)