Efecte d’un programa d’Intervenció Assistida amb Gossos en persones majors de 65 anys amb trastorns de l’aparell locomotor

Author

Casanova Gonzalvo, Carles

Director

Jürschik, Pilar

Date of defense

2016-09-26

Pages

230 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament d'Infermeria

Abstract

Objectiu. Analitzar l'eficàcia d'una Intervenció Assistida amb Gossos, en població major de 65 anys amb trastorns de l'aparell locomotor. Mètode. Estudi Clínic Aleatoritzat (n=52), amb Grup Control (n=22) amb un Programa de 12 sessions grupals de Fisioteràpia de 60 minuts, i Grup Experimental (n=30) amb el mateix Programa i incloent Teràpia Assistida amb Gossos. Resultats. Millora generalitzada intragrup, sent major en Grup Experimental. En l'anàlisi intergrup, la Teràpia Assistida amb Gossos resultà significativa en diferents ítems de capacitat funcional, dolor articular, intensitat del dolor general i estat d'ansietat/depressió de la qualitat de vida. Conclusions. La Fisioteràpia en Atenció Primària obté resultats positius en salut, sent la Teràpia Assistida amb Gossos la Intervenció que obté més guanys en salut sobre capacitat funcional, estat àlgic i qualitat de vida, en participants majors de 65 anys amb trastorns crònics de l'aparell locomotor. La Teràpia Assistida amb Gossos ha de ser considerada com una teràpia complementària innovadora que compleix amb els principis d'equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció dels ciutadans.


Objetivo. Analizar la eficacia de una intervención Asistida con Perros, en población mayor de 65 años con trastornos del aparato locomotor. Método. Estudio Clínico Aleatorizado (n=52), con Grupo Control (n=22) con un Programa de 12 sesiones grupales de Fisioterapia de 60 minutos, y Grupo Experimental (n=30) con el mismo programa e incluyendo Terapia Asistida con Perros. Resultados. Mejora generalizada intragrupo, siendo mayor en Grupo Experimental. En el análisis intergrupo, la Terapia Asistida con Perros resultó significativa en diferentes ítems de capacidad funcional, dolor articular, intensidad del dolor general y estado de ansiedad/depresión de la calidad de vida. Conclusiones. La Fisioterapia en Atención Primaria obtiene resultados positivos en salud, siendo la Terapia Asistida con Perros la Intervención que obtiene más ganancias en salud sobre capacidad funcional, estado álgico y calidad de vida, en participantes mayores de 65 años con trastornos crónicos del aparato locomotor. La Terapia Asistida con Perros debe ser considerada como una terapia complementaria innovadora que cumple con los principios de equidad, eficiencia, sostenibilidad y satisfacción de los ciudadanos.


Objective. Analyze the effectiveness of an intervention Assisted Dogs in population over 65 with musculoskeletal disorders. Method. Randomized clinical study (n=52), with Control Group (n=22) with a 12 group sessions of physiotherapy 60 minutes, and Experimental Group (n=30) with the same program and including Assisted Therapy Dogs. Results. Intragroup widespread improvement was higher in Experimental Group. In the intergroup analysis, Assisted Therapy Dogs significant in different items of functional ability, joint pain, general pain intensity and state of anxiety/depression quality of life. Conclusions. Physiotherapy in Primary Care achieves positive health outcomes, with the Assisted Therapy Dogs Intervention you get more health gains on functional capacity, painful status and quality of life, over 65 participants with chronic musculoskeletal disorders. Assisted Therapy Dogs should be considered as an innovative complementary therapy that complies with the principles of equity, efficiency, sustainability and citizen satisfaction.

Keywords

Teràpia assistida amb animals; Fisioteràpia; Educació per a la salut; Atenció primària de salut; Terapia asistida con animales; Fisioterapia; Educación para la salud; Atención primaria de salud; Animal assisted therapy; Physiotherapy; Health education; Primary health

Subjects

616.7 - Pathology of the organs of locomotion. Skeletal and locomotor systems

Knowledge Area

Fisioteràpia

Documents

Tccg1de1.pdf

2.825Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)