La visión del empresario y la virtud de la magnanimidad a la luz de los principios tomistas. Estudio internacional de la empresa en el ámbito del retail

Author

Callís Bañeres, María

Director

Martínez García, Enrique

Perea Muñoz, Eva,

Date of defense

2017-07-04

Pages

543 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba CEU. Departament d'Humanitats

Abstract

La investigació internacional realitzada sobre l'estat de la visió de 421 empreses delata un elevat nivell de deteriorament i confusió en la gestió de l'empresa de consum. S'analitza l'impacte del benestar democràtic i de la tecnologia de propulsió en la dimensió sensual, espiritual, social i racional de l'home; s'estudia el paradigma de la felicitat del s.XXI segons els fins que es persegueixen en un sistema econòmic arrelat en el lideratge de poder d'un règim de relativisme absolutitzat i protagonitzat per la RSC / RE, en què el mecanicisme actua sense límits. L'erosió és manifesta en una comunitat internacional despersonalitzada, en els seus ciutadans, emprenedors i treballadors. Davant d'això, aplicant els principis tomistes, es proposa una manera diferent de fer empresa, que recupera la visió de l'empresari i l'empresa com un projecte de comunicació de vida personal orientat al bé comú, gràcies al bon govern de la virtut de la magnanimitat que el mou a ser en la seva perfecció i donar-se en la seva plenitud. Es requereix per a això recuperar el concepte de cap, veritat, natura, persona i polis.


La investigación internacional realizada sobre el estado de la visión de 421 empresas delata un elevado nivel de deterioro y confusión en la gestión de la empresa de consumo. Se analiza el impacto del bienestar democrático y de la tecnología de propulsión en la dimensión sensual, espiritual, social y racional del hombre; se estudia el paradigma de la felicidad del s.XXI según los fines que se persiguen en un sistema económico arraigado en el liderazgo de poder de un régimen de relativismo absolutizado, protagonizado por la RSC/RE, y en el que el mecanicismo actúa sin límites. La erosión es manifiesta en una comunidad internacional despersonalizada, en sus ciudadanos, emprendedores y trabajadores. Frente a esto, aplicando los principios tomistas, proponemos un modo distinto de hacer empresa, que recupera la visión del empresario y la empresa como un proyecto de comunicación de vida personal orientado al bien común, gracias al buen gobierno de la virtud de la magnanimidad que le mueve a ser en su perfección y darse en su plenitud. Se requiere para ello recuperar el concepto de fin, verdad, naturaleza, persona y polis.


The International investigation carried out on the vision statement of 421 companies reveals a high level of deterioration and confusion in the management of consumer companies. Analyzes the impact of the democratic well-being and of the propulsion technology in the sensual, spiritual, social and rational dimension of men; examines the paradigm of happiness according to the twentieth century, ordered to the aims pursued by an economic system rooted in the leadership of power in a regime of absolutized relativism, and starring CSR / RE, in which mechanicism acts unlimitedly. Erosion is evident in an impersonal international community, in its citizens, entrepreneurs and workers. Facing this, applying the Thomistic principles, we propose a different way of doing business, which recovers the vision of the entrepreneur and the company as a project of communication of personal life oriented to the common good, thanks to the good government of the virtue of magnanimity, which moves him to be in his perfection and to give himself in his fullness. It is then required to recover the concepts of end, truth, nature, person and polis.

Keywords

Persona; Fortaleza; Magnanimidad; Empresa; Visión empresarial; Responsabilidad social corporativa; Bien común; Verdad; Naturaleza

Subjects

1 - Filosofia i psicologia; 65 - Gestió i organització. Administració i direcció d'empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses

Documents

Tmcb.pdf

6.405Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)