Terapia EMDR : un análisis a la luz de la obra de Santo Tomás

Author

Rojas Saffie, Juan Pablo

Director

Droste Ausborn, Klaus,

Date of defense

2017-07-18

Pages

315 p.Department/Institute

Universitat Abat Oliba CEU. Departament de Psicologia

Abstract

El present treball s'ha proposat investigar la Teràpia EMDR a la llum de l'obra de Sant Tomàs d'Aquino, seguint una triple aproximació: antropològica, teòrica i pràctica. La limitada concepció de l'ésser humà subjacent al model EMDR contrasta amb una teoria que conté importants encerts, però sobretot, amb una proposta psicoterapèutica que demostra un profund coneixement de la naturalesa humana. La psicologia tomista ofereix una nova manera de comprendre la Estimulació Bilateral, el Model SPIA i el Protocol Estàndard. Això permet fonamentar la pràctica EMDR en un sòlid cos de coneixement tradicional. A més, posa aquesta meravellosa eina en mans dels que volen basar la seva tasca terapèutica en l'antropologia del Aquinat. L'anàlisi de la Teràpia EMDR il·lumina una manera concreta d'aterrar la doctrina de Sant Tomàs en el context de la pràctica psicològica, el que suggereix que és possible idear un model de psicoteràpia basat íntegrament en l'obra del Doctor Humanitas.


El presente trabajo se ha propuesto investigar la Terapia EMDR a la luz de la obra de Santo Tomás de Aquino, siguiendo una triple aproximación: antropológica, teórica y práctica. La limitada concepción del ser humano que subyace al modelo EMDR contrasta con una teoría que contiene importantes aciertos, pero sobre todo, con una propuesta psicoterapéutica que demuestra un profundo conocimiento de la naturaleza humana. La psicología tomista ofrece una nueva manera de comprender la Estimulación Bilateral, el Modelo SPIA y el Protocolo Estándar. Esto permite fundamentar la práctica EMDR en un sólido cuerpo de conocimiento tradicional. Además, pone esta maravillosa herramienta en manos de quienes desean basar su labor terapéutica en la antropología del Aquinate. El análisis de la Terapia EMDR ilumina un modo concreto de aterrizar la doctrina de Santo Tomás en el contexto de la práctica psicológica, lo que sugiere que es posible idear un modelo de psicoterapia basado íntegramente en la obra del Doctor Humanitas.


The present work has been proposed to investigate the EMDR therapy in the light of the work of Saint Thomas Aquinas, following a triple approach: anthropological, theoretical and practical. The limited conception of the human being that underlies the EMDR model contrasts with a theory that contains important successes, but above all, with a psychotherapeutic proposal that demonstrates a deep knowledge of human nature. Thomist psychology offers a new way of understanding Bilateral Stimulation, the SPIA Model and the Standard Protocol. This allows EMDR practice to be based on a solid body of traditional knowledge. In addition, it puts this wonderful tool in the hands of those who wish to base their therapeutic work on the anthropology of Aquinas. The analysis of EMDR Therapy illuminates a concrete way of landing the doctrine of St. Thomas in the context of psychological practice, suggesting that it is possible to develop a model of psychotherapy based entirely on the work of Doctor Humanitas.

Keywords

Tomàs, d'Aquino, sant; Psicoteràpia; Traumes psíquics; Tomás, de Aquino, santo; Psicoterapia; Traumas psíquicos; Thomas Aquinas, saint; Psychotherapy; Psychological trauma

Subjects

159.9 - Psychology

Documents

Tjpr.pdf

2.265Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

This item appears in the following Collection(s)