Els Mitjans de comunicació com a legitimadors o deslegitimadors d'un projecte polític per mitjà dels frames i les estructures narratives: el cas del procés català en el període 2006-2015

Author

Gili Ferré, Ricard

Director

Pont Sorribes, Carles

Date of defense

2017-12-22

Pages

630 p.Department/Institute

Universitat Pompeu Fabra. Departament de Comunicació

Doctorate programs

Programa de doctorat en Comunicació

Abstract

Aquesta recerca es focalitza en el tractament periodístic que els mitjans de comunicació realitzen d’un determinat projecte polític i com, de retruc, aquest tractament contribueix a legitimar-lo o deslegitimar-lo. I és que es parteix de la base que els mitjans tenen un paper privilegiat en el procés de construcció social i d’objectivació social del sentit. El projecte polític que s’analitza és l’anomenat Procés català, un moviment sociopolític iniciat l’any 2006 que reclama el dret a decidir o dret a l’autodeterminació de Catalunya per aconseguir la seva independència. La recerca abasta el període 2006-2015 –una dècada completa– i pren com a mostra sis diaris, tres editats a Madrid per al conjunt d’Espanya (El País, El Mundo i ABC) i tres editats a Barcelona per a Catalunya (La Vanguardia, El Periódico de Catalunya i El Punt Avui). S’utilitza una metodologia que combina l’anàlisi del frames i l’anàlisi d’estructures narratives.


Esta investigación se focaliza en el tratamiento periodístico que los medios de comunicación realizan de un determinado proyecto político y como, en consecuencia, este tratamiento contribuye a legitimarlo o deslegitimarlo. En este sentido se parte de la base que los medios tienen un papel privilegiado en el proceso de construcción social y de objetivación social del sentido. El proyecto político que se analiza es el denominado Proceso catalán, un movimiento sociopolítico iniciado el año 2006 que reclama el derecho a decidir o derecho a la autodeterminación de Cataluña para conseguir su independencia. La investigación abarca el período 2006-2015 –una década completa– y toma como muestra seis periódicos, tres editados en Madrid para el conjunto de España (El País, El Mundo y ABC) y tres editados en Barcelona para Cataluña (La Vanguardia, El Periódico de Catalunya y El Punt Avui). Se utiliza una metodología que combina el análisis de frames y el análisis de estructuras narrativas.


This research focuses on media handling of a political project and its knock-on effect in terms of legitimating or delegitimazing the project. It starts from the basis that the media play a crucial role in social construction processes and in the social objectivization of meaning. The political process analysed is the Procés català, a sociopolitical project dating from 2006 that defends Catalonia’s right to decide or right to self-determination regarding its independence. The research, covering the entire decade of 2006-2015, is based on sampling from six newspapers: three newspapers published in Madrid covering Spain (El País, El Mundo and ABC) and three newspapers published in Barcelona covering Catalonia (La Vanguardia, El Periódico de Catalunya and El Punt Avui). The methodology combines frame analysis and narrative structure analysis.

Keywords

Periodisme; Premsa; Framing; Semiòtica narrativa; Independència; Dret d’autodeterminació; Dret a decidir; Legitimitat; Catalunya; Espanya; Periodismo; Prensa; Semiótica narrativa; Independencia; Derecho de autodeterminación; Derecho a decidir; Legitimidad; Cataluña; España; Journalism; Press; Narrative semiotics; Independence; Right to self-determination; Right to decide; Legitimacy; Catalonia; Spain

Subjects

81 - Linguistics and languages

Documents

trgf.pdf

69.85Mb

 

Rights

L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

This item appears in the following Collection(s)