Performance modelling and validation of biomass gasifiers for trigeneration plants

dc.contributor
Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Enginyeria Mecànica
dc.contributor.author
Puig Arnavat, Maria
dc.date.accessioned
2011-11-30T12:04:24Z
dc.date.available
2011-11-30T12:04:24Z
dc.date.issued
2011-10-10
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10803/51880
dc.description.abstract
Esta tesis desarrolla un modelo sencillo pero riguroso de plantas de trigeneración con gasificación de biomasa para su simulación, diseño y evaluación preliminar. Incluye una revisión y estudio de diferentes modelos propuestos para el proceso de gasificación de biomasa.Desarrolla un modelo modificado de equilibrio termodinámico para su aplicación a procesos reales que no alcanzan el equilibrio así comodos modelos de redes neuronales basados en datos experimentales publicados: uno para gasificadores BFB y otro para gasificadores CFB. Ambos modelos, ofrecen la oportunidad de evaluar la influencia de las variaciones de la biomasa y las condiciones de operación en la calidad del gas producido. Estos modelos se integran en el modelo de la planta de trigeneración con gasificación de biomasa de pequeña-mediana escala y se proponen tres configuraciones para la generación de electricidad, frío y calor. Estas configuraciones se aplican a la planta de poligeneración ST-2 prevista en Cerdanyola del Vallés.
spa
dc.description.abstract
This thesis develops a simple but rigorous model for simulation, design and preliminary evaluation of trigeneration plants based on biomass gasification. It includes a review and study of various models proposed for the biomass gasification process and different plant configurations. A modified thermodynamic equilibrium model is developed for application to real processes that do not reach equilibrium. In addition, two artificial neural network models, based on experimental published data, are also developed: one for BFB gasifiers and one for CFB gasifiers. Both models offer the opportunity to evaluate the influence of variations of biomass and operating conditions on the quality of gas produced. The different models are integrated into the global model of a small-medium scale biomass gasification trigeneration plant proposing three different configurations for the generation of electricity, heat and cold. These configurations are applied to a case study of the ST-2 polygeneration plant foreseen inCerdanyola del Valles.
eng
dc.format.extent
258 p.
cat
dc.format.mimetype
application/pdf
dc.language.iso
eng
cat
dc.publisher
Universitat Rovira i Virgili
dc.rights.license
ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
dc.source
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
dc.subject
Trigeneration plants
cat
dc.subject
biomass gasification
cat
dc.subject
Modelling
cat
dc.title
Performance modelling and validation of biomass gasifiers for trigeneration plants
cat
dc.type
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc
536
cat
dc.subject.udc
62
cat
dc.contributor.authoremail
maria.puig@urv.cat
cat
dc.contributor.director
Coronas Salcedo, Alberto
dc.contributor.codirector
Bruno Argilaguet, Joan Carles
dc.embargo.terms
cap
cat
dc.rights.accessLevel
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.identifier.dl
T. 1718-2011
cat


Documents

PhD Thesis M. Puig.pdf

8.773Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)