Desenvolupament d'un procés a escala pilot al tractament del colorant tèxtil Gris Lanaset G amb Trametes versicolor

 

Files in this item

This item appears in the following Collections