L' interior a Barcelona en el segle XIX.

Author

Rosselló i Nicolau, Maribel

Director

Hereu i Payet, Pere

Date of defense

2005-10-27

ISBN

9788469060636

Legal Deposit

B.29689-2007Department/Institute

Universitat Politècnica de Catalunya. Departament de Composició Arquitectònica

Abstract

La tesi examina l'interior de l'arquitectura privada, fonamentalment habitatge, a Barcelona des de finals del segle XVIII fins a inicis del segle XX. L'estudi no es planteja a través d'un fil cronològic sinó que es basa amb exemples representatius de tres moments: Des de la dècada dels anys vuitanta del segle XVIII fins a finals dels anys trenta del XIX. La plenitud del segle XIX, des de la dècada dels cinquanta fins a finals dels anys setanta.El tombant del segle XIX al XX, el període comprès entre la dècada dels vuitanta del XIX i la primera del XX. En cada un d'aquests moments s'estudia, en primer lloc, si en els interiors es manifesten, d'una manera o d'una altra, les mateixes intencions i transformacions que caracteritzen l'arquitectura del període que compren el nostre estudi. <br/>En segon lloc, s'analitza quin és el paper que pertoca a l'arquitectura en la configuració d'aquests interiors. Fins a quin punt l'interior esdevé objecte del treball de l'arquitecte i si l'arquitecte assumeix, respecte l'interior, el paper que fins aleshores han exercit de manera autònoma un conjunt d'artistes i artesans. <br/>Per últim, s'examinen quines són les formes de producció, es comprova si la transformació de l'interior té com a "condició de possibilitat" un procés de racionalització productiva similar al procés que afecta als altres aspectes de l'arquitectura i, alternativament, com el canvi de sensibilitat impulsa transformacions en la producció. <br/><br/>L'estudi es basa en les característiques estrictament formals, en les voluntats expressives que es poden endevinar per associació, simbolització, etc. i en les particularitats materials. No es basa en unes anàlisis que prenguin en consideració l'adscripció estilística dels elements que configuren els interiors. <br/><br/>Per entendre adequadament cada un dels moments estudiats, la tesi assumeix els criteris formals i els judicis de valor, vigents i emergent a través dels texts i escrits de l'època. <br/> <br/>Per portar a terme aquesta anàlisi ens hem basat en diferents fonts documentals:<br/>El propi interior, quan es conserva, és el document principal per portar a terme l'estudi.<br/>Documentació gràfica, és el cas dels interiors dels que s'han pogut localitzar plànols de detalls, alçats interiors i dibuixos de sostres.<br/>Documentació tècnica, plecs de condicions, amidaments i factures.<br/>Documentació fotogràfica, fotografies d'època o fetes quan encara són vigents els interiors originals.<br/>Altres fonts com pintures i gravats que, com les fotografies retraten la vigència de l'interior.<br/>A més, també hem emprat nombrosos catàlegs de materials i de tècniques originals.

Keywords

Materials i tecniques segle XIX; Barcelona -- història; Arquitectura -- segle XIX; Iinteriors; Industrialitzacio

Subjects

69 - Building (construction) trade. Building materials. Building practice and procedure; 72 - Architecture; 74 - Drawing. Design. Applied arts and crafts

Documents

TMRN1de1.pdf

33.06Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)