Dinámicas relacionales de la gastronomía de alto nivel en el turismo

Author

Daries Ramón, Natalia

Director

Ferrer Rosell, Berta

Mariné Roig, Estela

Tutor

Cristóbal Fransi, Eduard

Date of defense

2018-07-13

Pages

192 p.Department/Institute

Universitat de Lleida. Departament d'Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals

Abstract

La gastronomia és un dels sectors més importants en l'economia de molts països i actualment s’està convertint en un element fonamental per atreure i promocionar el turisme. L'objectiu d'aquesta tesi és investigar i tipificar el perfil del turista gastronòmic d'alt nivell, que per la seva capacitat econòmica i cultural es considera que és de gran interès per a les destinacions, i analitzar les dinàmiques relacionals de la gastronomia d'alt nivell amb els clients, amb les destinacions i amb l'entorn, a nivell tecnològic i social. Aquesta tesi contribueix mitjançant tres models a millorar la gestió i la presa de decisions dels gerents de restaurants de cert nivell, així com dels administradors públics o dels gestors de destinacions turístiques en els quals la gastronomia d'alt nivell és o pot convertir-se en un element principal d'atracció per als turistes i generar fluxos turístics.


La gastronomía es uno de los sectores más importantes en la economía de muchos países y actualmente se está convirtiendo en un elemento fundamental para atraer y promocionar el turismo. El objetivo de esta tesis es investigar y tipificar el perfil del turista gastronómico de alto nivel, que por su capacidad económica y cultural se considera que es de gran interés para los destinos y analizar las dinámicas relacionales de la gastronomía de alto nivel con los clientes, con los destinos y con el entorno, a nivel tecnológico y social. Esta tesis contribuye de manera significativa mediante tres modelos a mejorar la gestión y la toma de decisiones de los gerentes de restaurantes de cierto nivel, así como de los administradores públicos o de los gestores de destinos turísticos en los que la gastronomía de alto nivel es o puede convertirse en un elemento principal de atracción para los turistas y generar flujos turísticos


Gastronomy is one of the most important sectors in the economy of many countries and is becoming a fundamental element to attract and promote tourism. The aim of this thesis is to analyze the profile of high-level gastronomic tourists and the relational dynamics of high-level gastronomy with customers, with destinations and with the environment, at technological and social levels. This thesis contribute significantly through three models to improve the management and decision making of restaurant managers of a certain level, as well as public managers of destinations in which high-level gastronomy is or can become a main element of attraction for tourists and generate tourist flows.

Keywords

Gastronomia; Destinacions Turístiques; TIC; Gastronomía; Destinos Turísticos; Gastronomy; Tourist Destinations

Subjects

338 - Economic situation. Economic policy. Management of the economy. Economic planning. Production. Services. Prices

Knowledge Area

Comercialització i Investigació de Mercats

Documents

Tndr1de1.pdf

2.090Mb

 

Rights

ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

This item appears in the following Collection(s)